Fotoğrafı Okudum

Elmas ile ‘Kömür’ Arasındaki Fark?

 

 

Siyaseti dini motiflerle süslemek vaka-i adiyeden olmuştu; ‘alışmıştık’. Son zamanlarda ise, siyasetin omurgasını dinle, dini terminolojiyle oluşturmak yüksek prim yapmakta.

 

Geçen gün yepyeni bir duruma daha tanık oldum: siyasetin içine bilim de sokuldu. Hayır, siyasetbilimden ya da siyaset yapmanın bilimsel yönteminden söz ediyor değilim; bir olayı siyaset açısından değerlendirirken işin içine bilimin, fennin de sokulduğunu gördüğümü söylüyorum.

 

Gözümle görüp kulağımla işittiğim şey şu: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, iki gün önce partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlemişti. Televiyonda izledim, gazetelerde de yer aldı, Çelik diyeceklerini dedi, ardından da âdet olduğu üzere sıra gazetecilerin sorularına geldi. Sordular: “Yurt dışındaki Türk okullarının kapatılıp kapatılmaması konusunda bir düşünce ya da hazırlığınız var mı?”

 

Aslında bu soru hükümet sözcüsüne ya da ilgili bakana, daha doğrusu Başbakan’a sorulur, ama Çelik bu ince durumu ıskaladı ve bunu bir fırsat da bilerek bu soruyu yanıtsız bırakmadı. Ve Çelik, verdiği yanıtta şunları da dedi: “Yurt dışındaki veya yurt içindeki okullar eğitim ve kültür faaliyeti yaptığı müddetçe, talim ve terbiye faaliyeti yaptığı sürece hiç kimsenin söyleyecek sözü yoktur. Ama bunlar, bir ideolojik merkez hâline getirilirse, hükümet karşıtı propagandanın üssü hâline getirilirse, sizin muhalif olduğunuz insanların sizinle muvafık olmasını bekleyemezsiniz. Elmasla kömür arasında bir karbon fark vardır. Bir karbon eksikliği veya fazlalığı kömürü elmas, elması kömür yapar. Bu çok ince bir çizgidir. Bu okullara para verenler, yaptıranlar Allah rızası gözeterek vermişlerdir. Yüzde doksan dokuzun böyle olduğuna inanıyorum. Ama bu amaçla verilen paralar, bugün birileri tarafından farklı mecralara yönlendirilecek şekilde kullanılıyorsa, ben buna teessüf ederim.”  

 

Benim bildiğim, Gaziantep Milletvekili Çelik, 18 Nisan 1999 genel seçimleri sonucunda Doğru Yol Parti’sinden Meclis’e girmezden önce yükseköğrenim gördüğü edebiyat alanında akademik kariyer yapmış, doçentlik aşamasına ulaşmış bir üniversite hocasıydı. Diyeceğim, ‘her bilimadamı fen bilimlerinde de malumat sahibidir’ diye bir şey yoktur ve “Elmasla kömür arasında bir karbon fark vardır. Bir karbon eksikliği veya fazlalığı kömürü elmas, elması kömür yapar” diyerek yanlış bir beyanda bulunmuş olan Çelik’i kınamak vicdansızlık olur.

 

Ancak…

 

Ancak ben, Çelik’in elmas ile ‘kömür’ diye hor gördüğü yakıt arasındaki farkı bilmiyor olduğuna, yani, karbon elementinin karşımıza türlü türlü yapılarda çıktığı konusunda bilgi sahibi olmadığına ihtimal vermiyorum.

 

   

 

Elmas ile grafit. İkisi de kömür, ikisi de saf… Gönül, siyasetin de böyle saf olmasını istiyor… (Fotğl. Wikipedia’dan)  

 

Peki, niye böyle konuştu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik? Gayet basit: yıllardır ülkeyi ‘paralelce’ yönettikleri, ama şimdi yollarını ayırdıkları, yollarını ayırmakla kalmayıp kendilerine düşman belledikleri bir kısım insanları aşağılamak için… ‘Yurt dışındaki Türk okulları’ sözünden bu kötüleme bağlamında ne anlayacağımızı söylemeye gerek yok.

 

Ve Çelik, insanların, elmas-kömür konusundaki o yalan-yanlış sözlerindeki sakatlığı fark edemeyecek kadar cahil olduğu önyargısıyla konuşuyor ve kendilerine oy verenlerin ‘elmas-kömür’ benzetmesine hayran kalacaklarını sanıyor.

 

 

Linyit. Bu kömür saf değil; yakıttır, ama kirli siyasete malzeme olur zaman zaman. (Fotoğ. worldbulletin.net',’ten)

 

Benim gördüğüm fotoğrafın aslı esası budur efendim.

 

 

İnal Karagözoğlu

12 Nisan 2014

 

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

 

© 2014 İK

 

 

Anahtar sözcükler: akademik, bilim, bilimsel, din, dini, dini motif, elmas, fen, fotoğraf, grafit, karbon, kariyer, kirli, kirli siyaset, kömür, linyit, prim, prim yapmak, saf, siyaset, vaka-i adiye

 

 

644 Başkaca (İ) | Günlük | 120414

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.