Günün Tarihi 3 Mart 2014

Üç Yıldönümü…

 

 

Ülke rahat değil; hiç değil… Derdimiz bir türlü bitmiyor. En başta da, git memleketi yönet, dediklerimiz birbirleriyle kavgalı. Bu, iktidar-muhalefet çekişmesinin çok çok üstünde bir kavga… Ortak paydalar hepten yok olmuş… Nasıl olacak da sorunlara birlikte el atacaklar bu durumda…

 

Ve bugün yine birileri ekranlarda… Ülke sorunları üzerine büyük bir rahatlıkla ahkâm kesiyorlar, kesecekler.

 

*

Bugün günlerden 3 Mart. Bugün, Cumhuriyetimizin temellerinden üç devrimin 90’ıncı yılı: kısaca söylersem, hilafet kurumu ile Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması ile eğitim ve öğretimde birlik sağlanması konularındaki yasalar 3 Mart 1924’te kabul edilmişti. Bu üç yasa, Cumhuriyet tarihimizde ‘3 Mart Devrim Yasaları’ diye anılır.

 

Ülke yönetiminde halkın egemenliğinin ön koşulu olan laiklik ilkesinin benimsenmesini ve yurttaş olma bilincine erişmeyi amaçlayan bu yasalar konusunda bir yıldönümü çerçevesinde başka neler söyleyebilirim?

 

En iyisi, altı yıl önceki bir yazımı* buraya almakla başlayayım birkaç şey daha demeye:

 

«Falih Rıfkı (Atay), Cumhuriyetimiz’in 15’inci yıldönümünde, Ulus gazetesindeki başyazısını şu tümceyle noktalamış:

 

“Atatürk vatanı zaferiyle, milleti ise inkılaplarıyla kurtarmıştır.”

 

*

Bugün günlerden 3 Mart; bir yıldönümleri günü: “Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun”, “Şeriye ve Evkaf ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri'nin İlgasına Dair Kanun”, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”, 1924 yılının 3 Mart günü çıkarılmıştı. Seksen dört yıl olmuş… Bunlar, günümüzün Türkçesiyle, “Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Topraklarının Dışına Çıkarılmasına İlişkin Yasa”, “Şeriye, Vakıflar ve Genel Kurmay Bakanlıkları’nın Kaldırılmasına İlişkin Yasa”, “Öğretimin Birleştirilmesi (Öğretim Birliği) Yasası”…

 

TBMM, bu yasaların ardından, 1924 Anayasası’nın “Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır” hükmünü tartışmaya açar. Böylece, on üç yıla yayılacak bir süreç başlamış olur. Sonuç: Türkiye Cumhuriyeti, yapılan değişikliklerle o günlerin koşullarına göre laik bir tabana oturur.

 

*

“Seksen dört yıl olmuş” sözünü bu sayfaya boşuna yazmadım: TBMM bu yasaları çıkardığı gün doğan bir yurttaşın –olağan koşullarda– bugünlerde çocuğunun torunu doğmakta… Tarihimizde ‘Kurtuluş Savaşı’ diye bir savaşımız olmasaydı, değil o torun çocuğu, onun büyük nenesinin-dedesinin bile adı okunmayacaktı…

 

*

Bu yıldönümleri gününde ülkemizin gündeminde neler var? Hem de, adı şimdilik konmamış olan ‘3’üncü Dünya Savaşı’nın içinden geçerken…»

 

*    *    *

Dedim ya, bugün ülke rahat değil; derdimiz bir türlü bitmiyor. Üstüne üstlük, iktidar ile muhalefet arasında yüksek düzeyde kavgaya dönüşmüş olan çekişme halka ha sıçradı ha sıçrayacak… Niye? Ortak paydalarımızı unutmuşuz… Nasıl olacak da farklı farklı görüşlerde olsak da ülke sorunlarına birlikte el atacağız bu durumda? Bunu bilen var mı? Bunun yolunu gösteren? En önemlisi, buna niyeti olan?

 

Eğer ülke yönetiminde cemaatler söz sahibi olursa böyle olur işte… Kolay kolay yanıtlayamayacağımız sorular üşüşür beynimize, kara kara bulutlar dolaşır tepemizde.

 

“Atatürk vatanı zaferiyle, milleti ise inkılaplarıyla kurtarmıştır.” Ama o devrimler aşama aşama aşındırılmış… Kimseler de sesini çıkarmamış, çıkaramamış… Çıkaranların da canına okunmuş… Ve bu aşındırma büyük bir ivme kazanmış… Başta ‘Türk milleti’ kavramı, maddi-manevi-hukuki kazanımlar diye ne varsa Cumhuriyet’e dair, hepsi için ‘canı cehenneme’ denmiş, denmekte…

 

Şimdi gelmişiz bugüneee… Cumhuriyet’e edilen beddualar geri tepmiş sanki, ve sen, tutmuş, memleketin can damarlarına soktuğun bir cemaatten, ortağından şikâyetçisin, öyle mi? Peki, nasıl çıkacaksın işin içinden, nasıl? Hangi hukukla?

 

*

Tarihimizin başta gelen yıldönümlerinden birinde bunları konuşuyor, yazıyor olmak ne acı…

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 3 Mart 2014

 

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

_____________________

* Günün Tarihi 3 Mart 2008 – Üç Yıldönümü…

http://www.ilgilik.com/2008/03/03/gunun-tarihi-3-mart-2008.html/ 

 

 

© 2014 İK 

 

Anahtar sözcükler: 3 Mart, 3 Mart 1924, 3 Mart Devrim Yasaları, beddua, cemaat, Cumhuriyet Devrimleri, Cumhuriyetimiz, devrim,  Devrim Yasaları, hilafet, Kurtuluş Savaşı, laiklik, öğretim birliği

 

633| Ayrıksı | Başkaca (İ) |Günlük | Her Açıdan | 030314

{lang: 'tr'}

1 Yorum

  1. Fevziye Yazman said,

    Mart 3, 2014 at 17:03

    Aşama aşama aşındırılan değerler aşama aşama yeniden kurulacak…

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.