Montaj İhtimali Sıfırmış…

Bunlarla mı Uğraşacağız?

 

 

Benim gibi olanlar vardır sanırım: benim için, siyaset dünyamızdan tanıdıklarım hakkındaki çalıp çırpma iddiaları önde gelen şeyler değildir. Onların benim açımdan iyi ya da değil, makbul ya da yaramaz oluşlarını, öncelikle sözlerindeki tutarlıkları, yalan dolandan uzak duruşları belirler. Ardından, yüz kızartıcı işlere bulaşmamış olmaları… Sonra da, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, değerlerine bağlılıkları…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Sahnedeki Oyunun Özü

Böyle Belleğe Böyle Yelleme…

 

Sahnede bir oyun oynanmaktadır: birlikte yolculuğa çıkan iki arkadaş, günün birinde senin koltuğun daha rahat, yok, seninki daha rahat, diye bir çekişmeye girerler. İşin içine yan şeyler de eklenir ve olaylar gelişir: iki kader yolcusunun arasındaki çekişme kısa zamanda büyüyüp kavgaya dönüşmüş, iş artık “direksiyonda ben olacağım”a kadar varmıştır… Derken, …

Derken derken, işe bir kısım seyirci de karışır… Oyun ilerlemiş, olay bütün salona yayılarak tiyatro binasına zarar verecek noktaya gelmiş, ortalığın yangın yerine dönmesine az kalmıştır.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Sis Perdesi Yırtılır mı?

Ne de Güzel Anlatmış Tevfik Fikret…

 

 

Yine ‘bir dûd-i muannid’ çökmüş İstanbul’a. Haber önemli. Deniz ulaşımı durmuş. Sabah haberleri arasında başlarda verildi.

 

‘İnternet Yasası’ denen ve son ‘torba yasa’da yer alan düzenlemelere ilişkin şeyler de haberler arasında başlardaki yerlerini yine koruyor. Beklenen bir durum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun onaylanmış. Ama yeni bir uygulamayla birlikte… Cumhurbaşkanı, Tvitır’daki yerinde, “Memnuniyetle görüyorum ki iki maddeyle ilgili kaygılar yarın yeni bir yasal düzenlemeyle giderilecek” demiş. Yasayı niye onaylamış olduğunu da, “Bu düzenlemenin süratle gerçekleşmesine fırsat vermek için” diye açıklamış. Demek, onayladığı yasanın bu hâliyle Resmi Gazete’de yayımlanmayacağından emin.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Aydının Zor Günleri

Tekerkçilik ile Seçkinciliğin Karanlığında…

 

Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, ahmakların abuk sabukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. (Le plus grand malheur des gens intelligentes, est d’avoir à se débrouiller des malfaisances des imbéciles.)

 

Ünlü Fransız yazarı ve düşünürü Voltaire’in (François-Marie Arouet, 1694-1778) pek bilinen bir sözü bu. Voltaire, yazma serüvenine şiirle başlamış, oyunlar, düzyazılar yazmış. Düzyazıları arasında, inanılması güç sayıda (yirmi binden çok) mektupları da var… Fransız Devrimi’nin tohumlarının atılmasında, dolayısıyla aydınlanma çağının yeşermesinde bu Parisli düşünürün payı büyükmüş.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Bir Zamanlar Boğaz’da…

Onlar Ne Kadar da Güzeldiler!

 

 

Resanet vapuru –Bir Şirket-i Hayriye vapuru ~Fotoğ. WowTURKEY.com’dan ('Resanet' [/a/ uzun okunur] 'sağlamlık, metanet' demek) 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Bu İşte Bir Gariplik Yok mu?

Birileri Elinden Oyuncağı Alınmış Çocuk Gibi Ağlayıp Dururken…

 

 

– “Üçlü sacayağı var. Başta, kendisini barışa ve hoşgörüye adamış bir felsefenin manevi liderinin gösterdiği yol. Arkasından manevi liderin gösterdiği yolda, buna inanmış eğitimci kahramanlar ve sonra gönülleri zengin Türkiye’deki işadamları, esnaf kesimi. Türkçe Olimpiyatları’nın Meclis’le direkt alakası yok. Ben, Meclis’e gelmeden önce de bu görevi yürütüyordum. Bu çocukların TBMM Başkanlığı’nı ziyaretleri oluyor, Meclis’i geziyorlar. Onlara kokteylvari bazı şeyler ikram etme, plaket takdimi gibi uygulamalar var. Bunun dışında maddi olarak bir katkı sağlanmıyor. Manevi sponsorların da ismini yazıyoruz ki olayın manevi yönü ortaya çıksın.” (Uluslararası Türkçe Derneği’nce ülkemizde bazısında birden çok etkinlik olmak üzere kırk kadar ilimize yayılmış bir programla 30 Mayıs-14 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları sırasında, bu etkinliği düzenleyen kurulun başkanlığını yürüten Prof. Mehmet Sağlam’la yapılan söyleşiden; kaynak, Akşam gzt., 9 Haz. 2012 [Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili olan Prof. Sağlam, bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevindeydi].)

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.