35’inci Maddeler Havagazı

Belirleyici Olan Sivil İrade…

 

 

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesinde değişiklik yapılmasını da düzenleyen bir yasa tasarısı taslağı hazırlamış, bu çalışma geçen ayın son günlerinde Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmişti. ‘Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan tasarı, geçen gün de TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmiş.

 

Malum, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi çok meşhurdur; askeri darbelerin işte bu maddeye dayanılarak yapıldığı görüşü pek yaygındır kamuoyunda. Ve pek tabii, askeri darbeler hangi ülkede yapılırsa yapılsın ve bu darbelere dayanak olarak kim neyi gösterirse göstersin, askeri darbeler demokrasiyle bağdaşmayan, ülkelerin her şeyinin canına okuyan, kabul edilemez hareketlerdir. Demokrasilerde, iktidarların geldikleri yoldan gitmeleri esastır.

 

İktidarları götürecek asıl güç şudur: demokratik, laik, sivil irade… Bu gücün karşısında ne askeri darbe durabilir ne de sivil darbe… Bizim sivil toplum bu irade gücüne erişmiş olsaydı, TSK’nin o yasasındaki değil 35’inci madde, onun gibi daha bilmem kaç milyon madde bile o gücün karşısında duramaz, bu memleketin başına da o darbe belaları gelmezdi.

 

‘I. 12 Eylül Harekâtı’nın ürünü olan ‘12 Eylül Anayasası’nın  1982 yılında yapılan halkoylamasında % 91,37 oranında kabul oyu aldığını unutmayalım. ‘Demokratik, laik, sivil irade’ ise, işte geri kalan % 8,63’lük oy kadardı… Hangi cins olursa olsun darbeleri meşru kılan, toplumların o irade gücünden yoksun oluşudur. Başka da bir şey bilmiyorum.

 

Hiç kimse, ama hiç kimse Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’ni, hele de bu şiirin şu ünlü beytini hafife almamalı:

 

“Ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet

Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten.”

 

 

İnal Karagözoğlu

3 Temmuz 2013

 

© 2013 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 12 Eylül Anayasası, 35. mad., ‘I. 12 Eylül Harekâtı’, âdemiyet, askeri darbe, darbe, demoktratik, güç, Hürriyet Kasidesi, laik, Namık Kemal, sivil, sivil darbe, sivil irade, TSK, zulüm

 

565 | Düşünceler | Makale | 030713

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.