Yarın 29 Mayıs 2013!

İstanbul’un Fethinin 560’ıncı Yıldönümü

 

 

İstanbul’un tarih kitaplarına geçmiş olan son fethedilişinin üzerinden 560 yıl geçmiş bulunuyor. Ama bu şehrin ‘fethi’ bir türlü bitmiyor, tarihsel hafızanın ırzına geçiliyor neredeyse…

 

Yarın, 29 Mayıs 2013 günü, İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıldönümü. Bu fetih, benim öğrencilik yıllarımda tarih derslerinde bize ortaçağı kapatıp yeni bir çağ açan bir olay diye öğretilmişti; öğretmenlik yıllarımda da bu böyleydi: “İstanbul’un fethiyle ortaçağ sona ermiş, yeniçağ başlamıştır.”

 

Bu konu şimdi nasıl ele alınıyor, doğrusu tam bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, tarih çağlarını öyle klasik bir bölümlendirmenin dar kalıpları içerisine sokmak artık olaksız. Başta bilgi, teknoloji, bilişim, iletişim, hukuk, insan hakları, çevre bilinci, siyaset, din, kültür, sanat, ekonomi, sanayi, sermaye, emek, toplumsal ilişkiler, uluslararası ilişkiler vb. etmenlerin biçimlendirdiği anbean değişen çağ bölümlemelerinden söz edebiliriz ancak…

 

Bu ‘çağsal’ durumlara toplumlar açısından bakarsak, dünyamızın bir yerinde bilgi çağının ya da bilişim çağının kalıpları zorlanırken bir yerinde ortaçağ ya da bundan da öncesi yaşanıyor.  

 

“İstanbul’un fethi” olgusuna artık işte bu genel durum çerçevesinde bakmalı değil miyiz? Tarih sayfalarındaki İstanbul’un fethi benzeri olaylar ‘tarihte kalmıştır’, dersem, yanlış bir şey mi söylemiş olurum? Bugünkü fetihlerin dinamiklerinin bileşenleri klasik fetihlerinkinden pek farklı. Ve bugün bizim yapmamız gereken, fetih edebiyatı yapmak değil, fetih yoluyla elde ettiğimiz değerlerin değerini ne ölçüde bilmişiz, ona bakmak olmamalı mı? Bu düşüncemi İstanbul bağlamında şöyle dile getirebilirim: İstanbul’un tarih kitaplarına geçmiş olan son fethedilişinin üzerinden 560 yıl geçmiş bulunuyor. Ama bu şehrin ‘fethi’ bir türlü bitmiyor, tarihsel hafızanın ırzına geçiliyor neredeyse…

 

Ve İstanbul sadece koskoca bir köy değil, ülkenin bir özeti de… İşin asıl acı yanı da bu değil mi? Ben bu duruma ‘durdurulamaz teslim alışlar’ diyorum.

 

Evet, yarınki yazımı yazmış ama başlığını henüz koymamıştım, işte çıkmış bulunuyor:

 

“İstanbul’un ‘Durdurulamaz Alınışları’

Fethin 560’ıncı Yılında…”

 

 

İnal Karagözoğlu

28 Mayıs 2013

 

© 2013 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 29 Mayıs 1453, Fetih, İstanbul, İstanbul’un Fethi

 

546 | Ayrıksı | Belirli Gün ve Haftalar | Düşünceler 280513

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.