Bir Başka Süreç…

Uluslararası Alanda İlerleme, İleride Olma

 

 

Genelağ (internet) ne zamandan beri hayatımızda?

 

Dünyaya ‘genelağ çağı’nda gelenler yirmi yaşından yukarı değil. Bu insanların azımsanmayacak bir bölümü bu ortamın içerisine doğdu ve bunların büyük bir bölümü de ‘genelağ öncesi’ bir dünya olduğunun farkında değil; bu insanlar öyle bir dünyayı tanımıyorlar. Tıpkı ‘süt’ denince gözünün önüne önce bir ‘kutu’ gelen çocuk gibi…

 

Hatırlamaya çalışalım, son birkaç yılda hayatımıza neler girdi? Başta, üçüncü nesil (3G) iletişim teknolojilerinin ortaya koyduğu ürünler. Bu çok marifetli taşınabilir aygıtlar olmadan sofraya bile oturulamıyor neredeyse… ‘Sosyal medya’da ‘sosyalleşmiş’ olanlarımız için bu alanın dışında kalanlar ‘sosyaldışı’ kalıyor.

 

Televizyonu saymıyorum, iletişim alanındaki bu bir çeşit geometrik büyümeyi dikkate alırsak, bırakın kuşaklar arasındaki iletişimsizliği, aralarında ancak birer yaş fark olan çocuklar (bireyler) arasındaki iletişimsizliğin bile pek doğal olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

 

Bütün bu kişisel yargılarım, beni, bu hiç durmadan hızla gelişen ve değişen iletişim ve genelağ olanaklarının dayattığı ‘yeni bir toplum biçimine evriliş süreci’nde ülkemizde neler olup bittiği konusunda şu soruları sormaya yöneltiyor:

 

Bu süreçte,

 

- Ne kadar yaratıcı insan yetişti?

- Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) etkinlikleri açısından neler kazanıldı?

 

- Hangi yeni ve yaratıcı fikirler ortaya çıktı?

 

- Hangi bilimsel ilerlemeler elde edildi?

 

- Hangi teknolojik gelişmeler oldu?

 

- Her türlü işgücünden yararlanma ne ölçüde arttı?

 

- Üretimin hangi alanlarında hangi ilerlemeler oldu? 

 

- Ekonomide ne kadar gelişme elde edildi?

 

- Bağımsız düşünebilen insan yetişmesi ne durumda?

 

- Demokraside ne gibi gelişmeler sağlandı?

 

- Özetle, iletişim ve genelağ olanakları ülkemizde, ‘uluslararası alanda ilerleme, ileride olma’ yönünde ne ölçüde kullanıldı, kullanılıyor?

 

Öte yandan, ‘Fatih Projesi’ diye bilinen bir proje var. ‘Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi’. Bu proje kapsamında öğrencilere 5’inci sınıftan (şimdi ‘orta 1’ oldu) başlayarak birer tablet bilgisayar verilecekti ya, şu son günlerde, 5-8’inci sınıf çocuklarına bu aletlerin verilmesinden cayıldığı haberi geldi. Nedenmiş? Tabletler, bu düzeydeki çocukların kitap, defter ve kalemle bağlantılarını koparıyormuş. Evdeki zamanının çoğunu bilgisayara vermenin olumsuz etkileri de varmış… Daha pek çok sebep sayılabilir; ve hepsi de durumuna göre doğru da olabilir yanlış da.

 

İşte bir soru da bu tablet meselesinden çıkabilir: maksat külliyetli miktarda tablet mubayaa etmek miydi yoksa çocuklarımızın belirli bir program çerçevesinde ‘yeni bir toplum biçimine evriliş süreci’ne katılmalarını sağlamak mıydı?

 

Bana göre, bu sorulara verilecek yanıtlar, geleceğimizin teminatıdır ya da değildir.

 

 

İnal Karagözoğlu

10 Nisan 2012 

 

 

 

© 2013 İK

 

 

Anahtar sözcükler: Ar-Ge, bilgi, Fatih Projesi, gelişme, genelağ, ilerleme, iletişim, internet, MEB, süreç, teknoloji, üretim, 3G

 

531 | Başkaca (İ) | Her Açdan | 100413

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.