3 Mart – 3 Devrim Yasası

Karanlığa Karşı Haklarımız İçin Yurttaş Buluşması!

 

 

Değerli Arkadaşlar,

 

 

Bizler, 90 yıllık Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının ışığında farklılıklarımızı varsıllık olarak içselleştiren, acıyı ve sevinci yurttaşlık bilinciyle paylaşan, yaşamın her alanında yurttaşlık bilinciyle buluşmayı amaçlayan bireyleriz.

 

3 Mart 1924’te kabul edilen ve Cumhuriyet tarihine “3 Mart Devrim Yasaları” adıyla yazılan “Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması, Eğitim ve Öğretim Birliği Yasaları”yla halk egemenliğinin olmazsa olmazı olan laikliğin toplumsal temelleri atılmış; yurttaşlık bilincimizin kökleşmesi sağlanmıştır.

 

Uzun zamandır inanç ve köken farkımızı kullanarak siyaset yapanlar, 90 yıllık Cumhuriyet’le hesaplaşmaktadır. Atatürk’e, laik Cumhuriyet’i kuranlara ve tüm aydınlanmacılara akıl, bilim ve ahlakdışı saldırılar yoğunlaşmaktadır. Bu kötü gidişin ilk kurbanları olan kadınlar ve çocuklar kullanılarak cumhuriyetin tüm değerleri birer birer silinmektedir. Eğitim ve gelir düzeyi düşürülen halkın yurttaşlık bilinci yok edilerek bireylere ‘kul’ gömleği biçilmektedir. Ulusal bayramların yasaklanması; yargı bağımsızlığının yok edilmesi; üniversitenin susturulması; “4+4+4’lük ucube”yle eğitimin dinselleştirilmesi; kız çocuklarını toplumsal yaşamdan koparacak sinsi tasarılar yapılması; basın yayının etkisizleştirilmesi; gericiliğin aklanması; sanatın ‘muhafazakârlaştırılması’; yayılmacının buyruklarıyla ülkenin savaşa sürüklenmesi; bu gidişin karşısında duran aydınların zindanlara tıkılması sürerken biz seyirci kalamayız!

 

Yurttaşlık bilincimizin ve kimliğimizin çiğnenmesine asla izin vermeyiz!

 

Gericiliğin ilk hedefi çocuklar ve kadınlardır. Ancak kadın erkek hepimiz, Cumhuriyet devrimleriyle elde ettiğimiz kazanımları korumakta; aklın, bilimin ve sanatın ışığında geliştirmekte kararlıyız! İnanç ve köken farkımızın sömürülmesine izin vermeden, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yurttaşlık bilinciyle kenetleneceğiz!

 

Artık, bu gidişe sessiz kalmamak ve KARANLIĞA KARŞI tüm ‘Haklarımız İçin YURTTAŞ BULUŞMASI’ bir zorunluluk olmuştur! 3 Mart 2013 saat 13:00’te, Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda buluşacağız!

 

Tüm yurtseverleri,

 

• cumhuriyet, bağımsızlık, laiklik için;

• çağdaş, bilimsel eğitim için;

• adalet ve demokrasi için;

• bilim ve sanat için;

• her yaştaki çocuklarımız, kadınlarımız, engellilerimiz için;

• emek ve emekçi için;

• emekliler için;

• insanca yaşamak, hakça paylaşmak için;

• yok pahasına satılan yeraltı ve üstü zenginliklerimiz için;

• ormanlarımız, kuşlarımız, ırmaklarımız için;

• derelerimiz gibi kurutulan tüm değerlerimiz ve

• ulusal onurumuz için

‘Üç Devrim Yasası’nın kabulünün 89. yıldönümünde Ankara’da el ele, omuz omuza olmaya bekliyoruz!

 

 

 

 

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası ▪ Alevi Kadınlar Birliği ▪ Anadolu Kadınlar Birliği ▪ Anadolu Kadın Derneği ▪ Ankara-CUMOK ▪ Ankara Kadın Ressamlar Derneği ▪ Ata Eğitim Sendikası ▪ Batıkent Birlikteliği ▪ Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (Büro-İş, Eğitim-İş, Genel Sağlık İş, Kültür Sanat İş, Tarım Orman İş, Ulaşım İş, Yerel İş) ▪ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ▪ Cumhuriyet Kadınları Derneği ▪ Çayyolu Platformu ▪ Dil Derneği ▪ Divriği Kültür Derneği ▪ Emekli Astsubaylar Derneği ▪ Emekli Hemşireler Derneği ▪ Emekli Subaylar Derneği ▪ Engelliler Konfederasyonu ▪ Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı ▪ Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği ▪ Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği ▪ İTÜ Birliği ▪ Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği ▪ Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ▪ Müzik Eğitimcileri Derneği ▪ Pir Sultan Abdal Kültür ve Eğitim Vakfı ▪ Sanatçı Girişimi ▪ Sosyal-İş Sendikası ▪ Şizofreni Dernekleri Federasyonu ▪ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ▪ TOBAV ▪ Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği ▪ Tüketici Hakları Derneği ▪ Ulusal Eğitim Derneği ▪ Türk Hemşireler Derneği ▪ Türk Kadınlar Birliği ▪ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (Köy Öğretmenleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri, Türk Kadınlar Konseyi Dernekleri, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Dernekleri, Çamlıca Kız Liseliler Dernekleri, Türk Üniversiteli Kadınlar Dernekleri, Kadın Haklarını Koruma Dernekleri, Ankara Kadın Ressamlar Derneği, Femin & Art Kadın Sanatçılar Derneği, Ankara Kadın Sağlığı Derneği, İnşaat ve Kadın Derneği) ▪ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeteci Vakfı ▪ Vardiya Bizde ▪ Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği – Ankara ▪ Yurttaş Hakları Derneği ▪ Yüksek Ticaretliler Derneği

 

Cumhuriyet Halk Partisi ▪ Demokratik Sol Parti ▪ İşçi Partisi ▪ Türkiye Komünist Partisi

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.