Madde 7’yi Babam mı Yazdı?

Bir Başbakana Yanlış Yaptırmaya Ne Hakkınız Var?

  

 

Sayın Başbakan pek kızmış; dedi, “Gidip rapor alanlar var. Bunları evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Bu çocuklar geri zekâlı mı?”

Mesele şu:

• İlköğretime başlama yaşı malum 66 aya çekildi ve 30 Eylül itibarıyla 66 ayını tamamlamış olan çocukların okula kayıtları e-okul sistemiyle merkezi olarak yapılacak. Ve olur ya, size göre çocuğunuz okulu kaldıracak durumda değil, ilköğretim de zorunlu, o zaman n’apacaksınız? Bunu ilgili bakanlık çok önceden düşünmüş: İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak “bedenen ya da zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocukların kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarınca verilmiş ‘bedenen veya zihnen gelişmemiş’ tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecekleri ya da bu çocukların okula gitmelerinin bir yıl ertelenebileceği” yönünde bir hüküm getirmiş. Bu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girişi 21 Temmuz 2012.

• Bir kısım vatandaş da işte bu raporun peşinde… Niye? Ya çocuğunun daha pek ana kuzusu olduğunu düşünüyor, ya çocuk çelimsiz ya da bazı beceriler bakımından yaşıtları gibi değil, vs… Gerekçeler türlü çeşitli…Gerçi, yönetmelikte ‘okula uyum sağlayamayan’ diye bir anlatım var, yani, esas olan çocukların okula yazılmaları ve okula gönderilmeleridir ve çocuğun okula uyum sağlayamadığı ancak okulda belli olacaktır, ama çocukları henüz hazır olmadığı okul ortamıyla hiç karşılaşmasın istiyor bu veliler. Milletin yönetmelik okuyacak durumu mu var? Ha okul açılmazdan önce ha sonra, ne fark eder, diye düşünmesi gayetle doğal değil mi? Hem ona, “biz senin yaşça okula kayıt hakkını elde etmiş olan çocuğunun kaydını merkezden yapacağız; sen eğer onun bedenen ya da zihnen gelişmemiş olduğunu düşünüyorsan git bunu belirten rapor al gel, kaydını gelecek yıla erteleyelim” denmiş… Sonuç olarak görülen, veliler işi baştan sağlama alma yolunda.

Bu kadar basit.

*

İşin özüne bakılacak olursa, ‘okula uyum sağlayamayan ya da sağlayamayacak olan çocuklar’ için tıbbi rapor bir yanda dursun, hatırı sayılır çokluktaki insanımızı asıl huzursuz eden şey, bu 66 ay durumunu da içeren ‘4+4+4’ adlı şeyin ortaya çıkışından yasalaşıncaya kadar tanık olunan durumlar…

Şimdi de Sayın Başbakan “Gidip rapor alanlar var. Bunları evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Bu çocuklar geri zekâlı mı?” diye çıkışıyor. Oysa, 21 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ adlı yönetmeliğin sahibi, adı üstünde, Milli Eğitim Bakanlığı. Bu bakanlık hangi ülkenin bakanlığı? Hangi hükümetin içinde yer alıyor? Bu yönetmeliği kim yazdı? Babam mı? E o zaman?

*

Eğitim-öğretimin temelinde öyle böyle değil, ‘reform’ diye nitelediğiniz kökten bir değişikliğe gidiyorsunuz ve bunu parça parça, deneme yanılma yöntemiyle yapıyorsunuz. Konunun dışında kişiler marifetiyle kotarılan ve bu yıl Mart’ın sonunda Meclis’ten geçirilen ve 11 Nisan’da da yürürlüğe giren sistem hâlâ oturmuş değil. Ve işte olacağı budur: Başbakanınız bile bu yönetmeliğin içeriğini ve mimarının kendisine bağlı bir bakanlık olduğunu bilmeyebilir ve onun öngördüğü raporun peşinde koşturan vatandaşa da işte o ağır sözleri eder. Ne hakkınız var bir başbakana bu yanlışı yaptırmaya?!…

 

 

İnal Karagözoğlu

5 Eylül 2012

 

© 2012 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.