Cumhuriyet Bayramı Nedir, Ne Değildir?

Uygun Görmemeyi Uygun Görmemek

 

 

«Resmî Gazete

28 Ekim 2011 Cuma

Sayı: 28098

 

Başbakanlıktan:

Konu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Genelge

2011/19

 

23 Ekim 2011 tarihinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul törenleri şeklinde icra edilmesi; tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür.

       

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan»

 

Cumhuriyetimiz’in 88’inci yıldönümünü kutlama törenlerine ilişkin Başbakanlık genelgesi* işte buydu. Bu genelgeye karşın bir kısım halk kutlama etkinliklerinde bulundu. Ama eylemli olarak, ama kalpten katılarak… Kutlama faaliyetlerinin yapılmamasını sessizce kabul edenler ile bu durumu uygun bulanlar da vardı mutlaka…

 

Bu arada Dil Derneği, bu kutlamasızlığa karşı oluşunu kamuoyuna şu bildiriyle duyurdu:

 

“Bayram Etkinlikleri ‘İptal’ Edilebilir; Ancak Cumhuriyet Bilincini, Cumhuriyetin Kazanımlarını Ortadan Kaldırmaya Kimsenin Gücü Yetmez!

 

 

Ulusumuz arka arkaya acılar yaşaması; kör kurşunla yersarsıntısıyla gelen ve bitmek nedir bilmeyen ölümler, inancı ve kökeni ne olursa olsun, laik cumhuriyetimizin bütün yurttaşlarını derinden yaralamış; derin acılara yol açmıştır.

 

Ülkenin bir yanında ocaklar sönmüşken, insanlar ağlarken öte yanı kuşkusuz eğlenemez; üstelik Cumhuriyet Bayramı, günü eğlenerek geçirme günü de değildir.

 

Cumhuriyet Bayramı, koşullar ne olursa olsun, ulusal sınırlar içinde her zaman aynı dili konuşarak, ortak duygu ve düşünceleri paylaşıp ortak akılla güçbirliği oluşturacağımız, dimdik ayakta duracağımız, yurttaşlık bilincini pekiştireceğimiz gündür.

 

Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlık için savaşan, can veren atalarımızı; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize laik cumhuriyeti armağan eden bütün devrimcileri saygıyla anacağımız; onlara yaraşan yurttaşlar olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacağımız gündür.

 

Yaklaşık 90 yıllık cumhuriyet yaşamı içinde bugün yaşananlar kadar, dahası bugünkünden daha ağır, daha acılı olay ve oluşumlarda ulusça gözyaşı döküldü; acılar ulusça paylaşıldı; ama Cumhuriyet Bayramları da olgunlukla yaşandı.

 

Dil Derneği olarak laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2011’de yapılacak etkinliklerin Başbakanlık genelgesiyle ‘iptal’ edilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü 88 yıllık cumhuriyetimiz ve kazanımları, bütün acıların, bütün sevinçlerin üstündedir. Çünkü bizi tasada ve sevinçte bir arada tutan laik cumhuriyetin kazanımlarıdır. Çünkü bizi aklı özgür, vicdanı özgür yapan 88 yıldır gözümüz, yüreğimiz gibi sahip çıktığımız laik cumhuriyettir.

 

Uzun zamandır laik cumhuriyetin varlık nedeni olan Türk Devrimiyle hesaplaşıldığını üzüntü ve kaygıyla izliyoruz; açık açık dillendirilen ve eleştiri boyutunu aşan sözler; cumhuriyetin değerleriyle örtüşmeyen uygulamalar kaygılarımızı derinleştirirken Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin engellenmesi, kaygılanmakta haksız olmadığımızı göstermiştir.

 

Bu duygularla ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz!

 

 

Dil Derneği Yönetim Kurulu”

 

*

Sonuç olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama törenlerinin yalnızca çelenk koyma, kutlamaları kabul etme biçiminde olması; tören geçişi, gece düzenlemesi gibi başkaca kutlamaların yapılmaması gibi bir uygulama, gerekçesi ne olursa olsun, Cumhuriyet Bayramı’nın sadece eğlenerek geçirilecek bir gün olmadığının bilincinde olanlarca hiç de uygun bulunmamıştır. Böyle düşünenlerden birisi olarak “Yaşasın Cumhuriyet” diyorum.

 

 

İnal Karagözoğlu

Yalıkavak, 30 Ekim 2011

 

 

_______________________

* www.resmigazete.gov.tr

 

© 2011 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.