90 Yıl Önce…

Bugün İzmit’in Kurtuluş Günü

 

 

Bugün günlerden 28 Haziran, 28 Haziran 1921’in yıldönümü. Bugün İzmit’in Kurtuluş günü

 

*

Kurtuluş Günleri… Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7’nci maddesi düşmanlarımıza (Bağlaşık Devletler’e) ülkemizin denizlerine, topraklarına yerleşme hakkı tanımıştı. Başta İngilizler olmak üzere, Fransızlar, İtalyanlar, yanlarına Yunanlılar’ı da alarak bu anlaşmanın imzalanmasından on üç gün sonra, 13 Kasım 1918’de, bu maddeye dayanarak savaş gemilerini İstanbul’a getirmişlerdi. Şimdi sıra, öncelikle Marmara’nın kuzey kıyılarına gelmişti: Bağlaşıklar, 17 Kasım’da irili ufaklı kırk sekiz parça gemiyi İzmit Körfezi’ne gönderdi.

 

İngilizler, bir yandan Körfez’in kuzey bölgesini işgal ediyor, öte yandan da burada kalıcı olmak amacıyla bölgenin budunsal yapısını değiştirmek üzere önemli gördükleri yerlere Rum göçmenler yerleştiriyordu.

 

İşgal hızla yaygınlık kazanıyordu…

 

Bu acılar yaşanırken Mustafa Kemal’in başkanlığındaki Heyeti Temsiliye’nin yolladığı güçler buraları denetim altına almaya başladı. Ankara’nın 24 /25 Haziran 1920 tarihli genelgesiyle bu bölgeyi de kapsayan Batı Cephesi Komutanlığı kurulmuştu. Mayıs ayına gelindiğinde de, İstanbul Hükümeti’nin buradaki Kuva-i İnzibatiye Birlikleri, Kuva-i Milliye’ce etkisiz hâle getirildi.

 

Bu arada Yunan Kuvvetleri de Eskişehir’e kadar ilerlemişti. 6-11 Ocak 1921 günlerindeki savaşların I. İnönü Zaferi’yle sonuçlanmasının ardından 26 Ocak 1921’de ‘Kocaeli Komutanlığı’ adıyla bir birlik kuruldu. II. İnönü Savaşı’na da katılan bu birlik, savaştan hemen sonra Kolorduya dönüştürüldü. İzmit’in düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan işte bu birlik oldu. İzmit 28 Haziran 1921 günü üç yüzün üzerinde şehit verilerek kurtarıldı. 

 

İzmit'in bir simgesi de saat kulesi 

İzmit saat kulesi. Kentin simgesi…

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 90’ıncı yıldönümünü kutlu olsun!

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 28 Haziran 2011 

 

 

 © 2011 İK

 

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.