Bugün 23 Nisan…

Konumuz Meclis’e Devam

 

 

TBMM

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sayın Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün bir kutlama mesajı yayımladı. Sayın Meclis Başkanı’nın mesajı, “Milletimizin ortak iradesinin eseri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 91. yıl dönümünü tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” diye başlıyor.

 

Sayın Şahin, Cumhuriyetimiz’i kuran Büyük Millet Meclisi’nin bugüne kadar neler başardığına değindikten sonra şunları söylüyor mesajında:

 

“Büyük bir birikime sahip Meclisimiz, millet iradesinden aldığı güçle, dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin temel güvencesi, sorunların çözüm adresi ve zeminidir.

Şanlı bir maziyi güçlü bir geleceğe bağlayan yegâne kurum olan Meclisimiz, hem Cumhuriyetimizin ideallerinin, hem de demokrasinin evrensel değerlerinin her zaman taşıyıcısı olmayı sürdürecektir.

Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlüklerimizi genişletmeye, hukuk sistemimizin standartlarını yükseltmeye, ekonomimizi daha da büyütmeye çalışıyoruz.

Milletimizin 91 yılda aldığı mesafe ve kazandığı başarıların temelinde, milli iradesinin en üstün güç olarak, devlet yönetiminde hayata geçirilmesi yatmaktadır.

Milli egemenlik ilkesi, demokrasinin temel araçlarından biri olan seçimler yoluyla devlet ve millet hayatına daima yön vermektedir.

Aziz milletimiz, 12 Haziran’da yeniden sandık başına giderek 24. Dönem Meclisi oluşturacaktır.

Demokrasimize güç ve hayat veren seçimlerin büyük bir olgunluk ve sağduyu içerisinde gerçekleştirileceğine inancımız tamdır.

Büyük bir özveriyle çalışan ve ülkemizin ihtiyacı olan düzenlemeleri yapan 23. Dönem milletvekillerimiz, milletimiz tarafından her zaman hayırla anılacaktır.

Bu vesileyle 23. Dönemde görev yapan tüm arkadaşlarımı kutluyorum.”

 Atatürk'ün milletvekilliği rozeti TBMM, Atatürk’e bu rozeti vermişti. Yuvarlak biçimli rozet, altın üzerine kırmızı mineli. Mine üzerinde ay yıldız ile ‘T.C.’ ve ‘T.B.M.M.’ harfleri… TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan mesajında, “Aziz Atatürk'ün ve kahraman milletvekillerimizin devletimizin temeline koyduğu milli irade harcı, ülkemizi birbirinden çetin badirelerden geçirerek bugünlere getirmiştir” diyor.

(Fotoğraf, www.maxihayat.net kaynağından.)

  

Sayın Meclis Başkanı mesajında, bu bayramın adında ‘çocuk’ sözünün yer alıyor olması dolayısıyla da “Amacımız, çocuklarımıza uygarlığın tüm nimetlerini ulaştırmak, onlara her bakımdan daha mutlu yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakmaktır” diyor.

 

*

Büyük Millet Meclisimiz’in çalışmalarını epey zamandır televizyondan izliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu’ndan… Görevi, Meclis’in çalışmalarını kamuoyuna naklen ya da banttan yansıtmak olan TBMM TV, bu görevini, TRT’nin TRT 3 televizyonu yolunu kullanarak yerine getiriyor.

 

Ben, seyircisi az bir sinema salonunda bulunmaktan pek rahatsız olurum. Eskiden koca koca sinema salonlarımız vardı; daha onları Nasrettin Hoca misali bölüp bölüp ufacık salonlara dönüştürmemişlerdi. Evet, her filmde tamamıyla dolu olmayabilirdi bu salonlar; ama bir avuç insanın bulunduğu bir sinema benim için hüzün verici olurdu… Makine dairesinden başlayarak perdedeki filme, filmdeki oyunculara, salon görevlilerine kadar her şeylerin bu yalnızlığı beni derinden etkilerdi. İşte böyle birisi olarak, tam tersi bir durum, Millet Meclisimiz’in pek az mevcutla yapılan birleşimleri, oturumları beni hüzünlendiriyor, derinden üzüyor.

 

Merak ettim, araştırdım: Yüce Meclis, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ adlı bir düzenlemeyle belirlenmiş olan kurallara göre çalışıyor. Bu tüzükte, milletvekillerinin, yani vekillerimizin Meclis’e devam-takiplerine ilişkin de hükümler var. 6 hüküm… Bunlardan biri komisyonlara devamı düzenliyor, öbürleri de genel kurula devamı. Madde sıralamasıyla şunlar:

 

“Komisyonlara devam

 

MADDE 28– Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecburdurlar. Komisyon devam cetvelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve siyasî parti grubu başkanlıklarına sunulur.

 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu olduğu siyasî parti grubunca komisyondan geri çekilebilir.

Bu suretle boşalan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.

 

Milletvekillerinin devamsızlığı

 

MADDE 138– Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir.

 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar.

 

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır.

 

Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz.

 

Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.

 

Devamsızlık ve izin

 

MADDE 151– Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama veya açık oylamalarda özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan milletvekili o birleşimde yok sayılır.

 

Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline on günü aşmamak üzere izin verebilir.

 

Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle karar verir.

 

Devamsızlık cetveli

 

MADDE 152– Başkanlık Divanı milletvekillerinin Genel Kurul veya komisyon çalışmalarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir.

 

Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından başlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz edebilir.

 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bundan sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar.

 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az üç defa yayımlanır.

 

Devamsızlığın müeyyidesi

 

MADDE 153– Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.

 

İki ay için izin alanların ödenek ve yollukları

 

MADDE 154– Bir yasama yılı içinde aralıksız olarak iki ay veya daha fazla izin almış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi, Genel Kurulun kararına bağlıdır. Genel Kurul, bu konudaki kararını, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle verir.”

 

Görüldüğü gibi, ortamekteplerdeki devam-takip işinden sıkı bir durum var Meclis’te. Peki, nasıl oluyor da oluyor bir avuç vekille yapılan o birleşimler? Mazeret tezkerelerini kim imzalıyor? Onu bilmem, ama Meclis’e vekillerini gönderenlere bu konuda çok iş düşüyor.

 

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 91’inci yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 23 Nisan 2011

 

 

_______________

TBMM binasının simgesi, TBMM kaynağından alındı.

 

 

© 2011 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.