Dil Derneği: “‘Türk Malı’ Türkçeyi Bozuyor!”

Not: Daha önce 3.6.2010 tarihinde yayımlanmış olan bu yazı yeniden eklenmiştir. İK

 

 Dil Derneği'nin belirtkesi

 

Dil Derneği’nin Duyurusu

 

 

Dilimiz bilinçsiz eller aracılığıyla bozuluyor. Dil Derneği, bugün yayımladığı bir duyuruyla bu konudaki bir örneğe dikkati çekti. ‘Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel’ imzasıyla yayımlanan bu duyuruyu İlgilik’e taşıyorum.

 

  

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 3 Haziran 2010

 

 

kısa ara çizgisi

 

“‘Türk Malı’ Adlı Dizi Türkçeyi Bozuyor!” 

 

 

Bir süredir Show TV’de yayımlanan ‘Türk Malı’ adlı diziyle ortak dilimiz Türkçeye büyük zarar veriliyor. Sözcükler, atasözleri, deyimler, özel adlar, dahası dilimize girmiş yabancı sözcükler bozularak bir bakıma “dil” aşağılanıyor. Dili bozuk kişiler üzerinden sıklıkla bel altına inilerek, senlibenli dile ve argoya yaslanılarak gülmece yapıldığı sanılıyor.

 

Gülmece, “eğlendirmek, güldürmek; birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay ya da gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan, büyük emek ve incelik isteyen, eline kalem alan herkesin yazamayacağı, zor bir yazın türü”dür.

 

Hiç kimsenin dili bozarak, toplumsal değerleri göz ardı ederek gülmece yapma hevesi olmamalıdır. Ülkemiz; dil bilincini üstün tutan, zekâyı incelikle kullanan, yazınsal birikimini ustalıkla yapıtlarına yansıtan çok değerli gülmece yazarları yetiştirmiştir. Gülmece sanılan kimi diziler, büyük gülmece ustalarımızı incitecek kadar düzeyi düşürmektedir.

 

Televizyon; günümüzün en etkin, en etkileyici iletişim araçlarından biridir. Özellikle bizimki gibi eğitim düzeyi ve dil bilinci yaralı bir ülkenin televizyon yöneticileri, dizi yapımcıları ve yazarları, bu etkili aracı kullanırken çok duyarlı olmak zorundadır.

 

Televizyonlardaki yapımcılarla, oyuncu ve yazarlarla bireysel bir sorunumuz yok; hepsine saygı duyar, başarılarıyla övünürüz. Ancak “Türk Malı” gibi dil duyarlılığı taşımayan dizilerle toplum olarak sorunumuz olmalıdır. Nitekim derneğimize ulaşan tepkiler, böyle bir sorun olduğunu göstermektedir. Dizideki sövgü sayılabilecek denli bozuk ya da argo sözcükleri, söz öbeklerini yinelemek; kişilerin, özellikle çocuklara yönelik davranış bozukluklarını dile getirmek istemiyoruz; ama dizinin bozuk dilinin, çocuk ve gençlerin diline yapıştığını da gözlüyoruz.

 

Bu nedenle “Türk Malı” adlı diziyi yayımlayan kanala, yapımcısına ve yazarına sesleniyor; dilimize saygı gösterilmesini, toplumsal değerlerin sulandırılmamasını bekliyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

_____________ 

Not: Daha önce 3.6.2010 tarihinde yayımlanmış olan bu yazı yeniden eklenmiştir. İK

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.