Ne Güzel Bir Rastlantı…

Ne Tuhaf Bir İç İçelik…

 

 

Dil Derneği, Türk Dil Kurumu’nun 12 Eylülcüler’in Danışma Meclisi’nce 17 Ağustos 1983’te çıkarılan bir yasayla Türk Tarih Kurumu’yla birlikte devlet dairesine dönüştürülmesi üzerine, Dil Devrimi’nden ödün verilmesini içlerine sindiremeyen dilcilerimizce kuruldu; tarih 22 Nisan 1987’ydi.

 

Ne güzel bir rastlantı, bu mutlu yıldönümü, adı daha sonra ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ olarak kalıcılık kazanacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümüyle aynı günlerde. Ve ne tuhaf bir rastlantı, bu yıldönümü, 12 Eylül’e kafa tuttuğu söylenen ama Türk Tarih ve Dil Kurumları’nı asıllarına döndürmek gibi bir derdi olmadığı görülen Anayasa’da değişiklik paketinin bugün 90’ıncı yıldönümü kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olduğu günlerle iç içe…

 

Dil Derneği, kuruluşunun 23’üncü yıldönümünde ulusa bir seslenişte bulundu. Dernek Başkanı Sevgi Özel’in imzasıyla yayımlanan bu duyuruyu İlgilik’e taşımak istedim.

 

Dil Derneği’nin yeni yaşı kutlu olsun…

 

Ve bugün 23 Nisan; bu günü içlerinde duyumsayanlara ne mutlu… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 23 Nisan 2010

 

 çarpılı ara

 

23. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE ULUSA SESLENİYORUZ!

 

 

Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları, “Atatürk’ün vasiyetnamesi” çiğnenerek Danışma Meclisinden çıkartılan bir yasayla kapatıldı. Tarih, 17 Ağustos 1983…

 

Atatürk bu iki kurumu, siyasal iktidarlardan ve devrim düşmanlarından korumak için dernek yapısıyla oluşturmuştu. Kurumlar, yarım yüzyıl ulusun dil ve tarih bilincini pekiştirmek için yasalara ve tüzüklerine uygun biçimde çalıştı. Atatürk’ün başlattığı Dil Devriminden ödün vermeyen Türk Dil Kurumu akılcı, bilimsel ve devrimci duruşuyla Türkçeyi bilim ve sanat dili yaptı. Atatürk, TDK’yi kurarken toplumun Türkçe söylenen ve yazılan her şeyi doğru anlamasını, kendini doğru anlatmasını; inanç ve köken ayrılıklarının siyasaya araç yapılamamasını amaçlamıştı. Çünkü halkın her şeyi anlaması, sorması, sorgulaması; ulusal ortak çıkarların farkına varması ancak ortak dille olanaklıydı. TDK kapatılarak gerçekte halkın ve aydınların ağzı kapatıldı!

 

Kenan Evrenci aklın ürünü olan 1982 Anayasasının 134. maddesine dayanarak çıkartılan yasa, geçici 15. maddeyle sağlamlaştırıldı. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun adına, malvarlığına yasa zoruyla el konuldu.

 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ortak dili Türkçenin saldırıya uğradığı, ortak dilin ve ülkemizde konuşulan dillerin siyasaya araç yapıldığı bugünlerde Atatürk kurumlarının niçin kapatıldığı belli oldu! Dil gericilerinin yalanları sürüyor! TBMM’de, üniversitelerde Dil Devrimi ve devrimciler karalanıyor; açıkça Osmanlıcaya dönüş uygulamaları yapılıyor!

 

Dün Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’na türlü suçlamalarla saldıran sözde aydınlar, sözde akademisyenler; bugün ölçünlü dilin bozulmasına, yabancı dille öğretime ve yabancı adlandırmaya tepki vermiyorlar! İnanç ve köken ayrılığına tutunan gerici siyasaları destekleyerek ortak dilimiz Türkçeyi ortak eğitim dili olmaktan çıkarma girişimlerine çanak tutuyorlar! Ulusal birliğin ortak dille sağlanacağını görmezden gelerek bir bütün olan Türk Devrimini iğrenç yalanlarla karalıyorlar!

 

Bugün olanları 27 yıl önce gören Atatürkçüler, 12 Eylülcülerin hukuk tanımazlığına tepki olarak 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’ni kurdular.

 

Dil Derneği, 23 yıldır Atatürk kalıtını çiğneyen, Dil Devrimini yok sayan, Türk Devrimiyle hesaplaşan tüm eylem ve etkinliklere karşı durmaya çalışıyor!

 

Peki, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun adına, malvarlığına el konularak oluşturulan ve Türk İslam sentezcilerine teslim edilen Başbakanlığa bağlı Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu, 1983 öncesindeki TDK’nin başarısını ve saygınlığını yakalayabildi mi? Hayır; çünkü Türkçe 27 yıldır devlet eliyle bozuluyor!

 

Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu, bilimcilerin, sanatçıların ve halkın desteğini alabildi mi? Hayır; bilimsel gücü ve yönetsel bağımsızlığı olmadığından siyasal iktidarlara göre yol ve yön değiştiriyor! Türkçenin temel dilbilgisini, tarihsel ve kökenbilgisi sözlüklerini yapabildi mi? Hayır! Yabancı dille öğretimi engelleyecek kesin tavır sergiledi mi? Hayır! Yabancı adlandırmanın önünde durabildi mi? Ölçünlü dil ve yazım birliğini sağlayabildi mi? Hayır! Hayır! Hayır!

 

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nda en küçük yolsuzluk görülmemişken, Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu’ndaki yolsuzluk yargı eliyle kesinleşmedi mi? Atatürk kalıtının nasıl ve kimler eliyle hangi işler için kullanıldığını biliyor muyuz?

 

Dil Derneği’nin 23. kuruluş yıldönümünde, Atatürk kurumlarını kapatarak Atatürkçü düşünceye, Türk Devrimine büyük darbe vuran 12 Eylülcü anlayışı, bu anlayışa tutunanları bir kez daha şiddetle kınıyoruz!

 

Bütün aydınlanmacıları, Atatürk’ün vasiyetnamesi üstündeki hukuk lekesinin silinmesi, Anayasadan 134. maddenin çıkartılarak Atatürk kurumlarının eski tüzelkişiliklerine kavuşturulması için güçbirliği yapmaya çağırıyoruz!

 

Dil Derneği, 23 yıldır olduğu gibi Atatürk’ün Türk Devriminin özü olan akıl ve bilimden aldığı güçle, Dil Devrimine olan inancıyla yürüyüşünü sürdürecektir!

 

 

DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEVGİ ÖZEL

 

 kısa ara çizgisi

Güncel: Anayasa’dan İmtihanKuruluşun TanığıKaranlığı Boğmak Anayasa, Konsensus vs…Anayasa’da Değişiklik Konuşulurken…Benim Oyum da …Bütün Mesele…Anayasa Değişikliği Paketi’nin DiliAnayasa: Temel KuruluşHalkoylaması Nedir Ne Değildir?Daha Başka Ne Diyebiliriz!?…

 

Açıklama: Sayfaların altında ‘Benzer Yazılar’ başlığıyla verilen bağlantılar, sistemin, o sayfada yer alan metinde geçen sözcükler bakımından kurduğu sayımlamalı bağa dayanmaktadır.

 

 

Öneriler:

Duyurular sayfası

ve 

s e n a r y o

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.