Esme Rüzgâr!… Yağma Yağmur!…

Daha Başka Ne Diyebiliriz!?…

 

 

Osman Nihat Akın, sözlerini de kendisinin yazdığı bir şarkısında “Yağma yağmur, esme rüzgâr / Yolda yolcum var benim” diyor¹. Bugünlerimize ne de uygun… Eyjafjallajökull* Buzulu’nun altındaki aynı adlı yanardağ dünyayı esir aldı da malum ‘paket’ ikinci dereceye düşeyazdı ya, işte o olaydan söz ediyorum…

 

Hadiseye musikimizden bakmayı sürdürüyorum; kürdilihicazkârdan nihavende doğru… Avni Anıl, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın dizeleriyle sesleniyor: “Biraz kül, biraz duman o benim işte; / Kerem misali yanan o benim işte…”²

 

Muvakkar Ekrem Talu’nun dizelerini de Nihal Erkutun bir rast şarkıya dönüştürmüş… Güftedeki yerbilimsel söylem beni pek etkiler ve rastın ağırbaşlılığı bu etkiyi olabildiğince güçlendirir: “Maziyi nasıl taşlara çizmişse denizler, / Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler… / Yıllar bile dünden bize bir hatıra gizler; / Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler…”

 

Bu dizeler, bana hep Dünya’nın tarihinin yazıldığı süreci, bu süreçte olanları, bu olayların yerbilimsel izlerini anımsatır.

 

Pompeiili Vezüv’ün çevresindeki günbatımı kızıllığı, taşlaşmış bir Pompeilinin üzerine vurmuş… (fotoğraf, www.bbc.co.uk kaynağından)

 

 

Bunların hemen ardından da Hacı Arif Bey’in bir bahar gününe yaraşır rast şarkısı geliyor. Hacı Arif Bey, Nef’i’nin bir bahariye** kasidesinin ilk sekiz beytini seçmiş güfte olarak: “Esd(t)i nesim-i nevbahar, açıldı güller subhdem; / Açsın bizim de gönlümüz, saki medet sun cam-ı Cem***… / Erdi yine ürd-i behişt, oldu hava anbersirişt, / Âlem behişt ender behişt, her gûşe bir bağ-ı irem… / …”

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 21 Nisan 2010

 

_________________________

* ‘Eyjafjallajökull’ sözcüğünün okunuşu için bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Eyjafjallaj%C3%B6kull.ogg

 

(1) http://www.nartube.com/d36c37e74223275946477f7898ba5f13bfecb26e:KmDTD1xgXA8.html   

(2) http://www.dailymotion.com/video/x9ynny_goksel-baktagr-eda-karaytu-braz-kul_music

(3) http://www.nartube.com/808cf6e70f45d511e292c21bea85b888afd112b3:qeY-D3C6BYk.html

(4) http://www.dailymotion.com/video/x9fnf0_mustafa-sayyayar-esti-nesim-i-nev-b_music

 

** bahariye: Divan edebiyatında bahar betimlemeleriyle başlayan kaside.

*** Cem: Şarabın mucidi olduğu sanılan kişi.

 

Birkaç sözcük:

nesim: Hoşa giden hafif rüzgâr.

nevbahar: İlkbahar.

subhdem: (subh: Sabah, dem: Vakit) Sabah vakti.

cam: Bardak, kadeh.

ürd: Gibi, benzer.

behişt: Cennet.

an(m)ber: Güzel koku; güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.

sirişt: Yaradılış, huy, tabiat.

ender: İçinde.

gûşe: Köşe, kenar, bucak.

irem: Cennet bağı. (i[ı]rem: Kutsal kitaplarda yer alan bilgilere göre, bir zamanlar Yemen ile Umman arasında yaşamış olan Ad kavminin hükümdarı, Allah’a isyan ederek cennete benzetmek iddiasıyla İrem şehrinde ‘İ[I]rem Bağı’ adı verilen bir bağ yaptırmıştı; ancak bu hükümdar, bu bağdaki köşke girmeden kavmiyle birlikte Allah’ın gazabına uğrayıp yerin dibine geçmiştir.)

 

© 2010 İK

 

 

 

 kısa ara çizgisi

 

Güncel: Anayasa, Konsensus vs…Anayasa’da Değişiklik Konuşulurken…Benim Oyum da …Bütün Mesele…Anayasa Değişikliği Paketi’nin DiliAnayasa: Temel KuruluşHalkoylaması Nedir Ne Değildir?

 

Açıklama: Sayfaların altında ‘Benzer Yazılar’ başlığıyla verilen bağlantılar, sistemin, o sayfada yer alan metinde geçen sözcükler bakımından kurduğu sayımlamalı bağa dayanmaktadır.

 

 

Öneriler:

Duyurular sayfası

ve 

''32 kısım tekmili birden''

s e n a r y o

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.