Benim Oyum da ‘Evet’ Olabilir

Ancak…

 

 

Dün bana göre iyi bir şey oldu, muhalif kanadın bir üyesinden, Demokratik Sol Parti’den iktidarın anayasada değişiklik paketine ‘şartlı destek’ işareti geldi.

 

Neydi Demokratik Sol Parti’nin koşulları?

 

1. Seçim barajının düşürülmesi;

2. Parti kapatmanın zorlaştırılması konusundaki önerilerinin dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yapılması;

3. Anayasa Mahkemesi’nin oluşumu ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunun hukuk ilkelerine uygun hâle getirilmesi.

 

İyi, güzel de bunlar bir seçmen olarak benim için yeterli değil. Madem anayasada değişiklik önerisinde bulunanlar bunu bir ‘paket’ biçiminde düşünüyorlar ve bu paket bir kırkambar, o zaman bu paketin içine, Anayasamız’ın 12’nci maddesinde* milleti rahatlatacak bir değişiklik yapılması önerisi de konsun. Benim bu konudaki önerimi bir kez daha yazayım; şöyle bir şeydi:

 

• 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 12’nci maddesine,

 

“- Kişi temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı eylemlere verilecek cezalar kanunla düzenlenir.

- Yukarıda belirtilen kanun düzenlemesi, bu kanunun yayımını izleyen 6 (altı) ay içerisinde tamamlanır.

- Kişi temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı eylemlere verilecek cezalar hiçbir şekilde af kapsamına alınamaz”

diye üç fıkra eklenecek;

 

• Ve bu değişiklik, sözü edilen ceza düzenlemesinin yürürlük kazanmasıyla yürürlüğe girecek.

 

*

Bütün bunlar olursa ancak işte o zaman anayasada değişiklik paketine benim oyum da ‘evet’ olacaktır.

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 8 Nisan 2010

 

________________

* http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

bkz. Etraf Çarsafa Dolandı , Etrafi Germek Kolay…

 

© 2010 İK

 

kısa ara çizgisi 

 

Güncel: Bütün Mesele… Anayasa Değişikliği Paketi’nin Dili Anayasa: Temel Kuruluş Şimdi Bilgileri Tazeleme Zamanı

 

Açıklama: Sayfaların altında ‘Benzer Yazılar’ başlığıyla verilen bağlantılar, sistemin, o sayfada yer alan metinde geçen sözcükler bakımından kurduğu sayımlamalı bağa dayanmaktadır.

 

Öneri: Duyurular sayfası.

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.