Senaryo -12-

s e n a r y o

ya da bir sevdayı resmetmek

 

bir anlatı denemesi

 

 

inal karagözoğlu

 

 

-12-

 

Önceki bölümler: | 11 |10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Sinema sayfaları için: Bölümler’de > İlgilik > Sinema (+’ları tıklayınız)

 

Sinemada

 

TUZLA TREN İSTASYONU. DIŞ. GÜNDÜZ. KIŞ.

Peronda az sayıda yolcu, Gebze yönünden gelecek olan Adapazarı trenini beklemektedir. Yolcular arasında tek tük asker kişiler de vardır. Seyyar satıcılar… Birkaç askeri inzibat dikatle çevreyi gözlemektedir.

……….

Sağ tarafta uzakta beklenen tren görülür. Perondaki yolcularda hareketlenmeler.

……….

Gelmekte olan tren iyice yaklaşmış, yavaşlamıştır. Trenin erken açılan kapıları… Tren durmak üzereyken perona atlamaya niyetlenen yolcular… Birkaç Demiryolları görevlisi işlerini, görevlerini yapmaktadır. Askeri inzibatlar çevreyi daha da dikkatle gözlemeye başlamıştır. Yolcuların gözünden yavaşlayan ve duran trenden görüntüler (bunlar arasında Yaşlı Adam ile Anlatıcı’yı da görürüz)…

……….

Perondaki yolcularda yoğun hareketlenmeler: trene binecek yolcular trene doğru yaklaşmaktadır; itiş-kakış… Tren tam durmadan trene binmeye niyetlenen birkaç genç… Bir Demiryolları görevlisi düdük çalarak yolcuları dikkatli olmaya çağırır; eliyle de “trene yaklaşmayın” işaretleri yapmaktadır. Yolcuların, kendilerini açılan kapılardan sakınma hareketleri; bir adam, trene yakın duran bir çocuğu geriye çeker.

……….

Trenden birçok yolcu iner. İnip binmelerin ardından tren kalkar.(İstasyon havasını ve trenin duruşunu ve kalkışını tamamlayan sesler…)

TRENİN İÇİ.

Tren hızlanmaktadır. Yeni gelen yolcuların yerleşmesi. Yaşlı Adam ile Anlatıcı’nın yanlarına orta yaşlı bir karı-koca oturur. Selamlaşmalar…

Yaşlı Adam ve Anlatıcı karşılıklı konuşmaktadır; yanlarına gelen yeni yolculardan Orta Yaşlı Erkek Yolcu hemen bu konuşmalara kulak kabartmıştır.

YAŞLI ADAM (merakla): Nasıl bir şey düşünüyorsun Fikret? 

ANLATICI (bir an, nasıl bir açıklama yapacağını düşünür): Hatıra gibi… Ama, hikâye gibi de…

Anlatıcı konuşmasını sürdürmektedir. Yanlarına gelen yeni yolculardan Orta Yaşlı Kadın Yolcu, poşetten bir su şişesi çıkarıp eliyle kocasına “içer misin” hareketi yapar, Orta Yaşlı Erkek Yolcu, “hele sen iç” anlamında bir el işareti yapıp sağındaki anlatıcıya doğru hafifçe döner, konuşmaları ilgiyle dinlemeye koyulur; ara sıra da Anlatıcı’nın elindeki kâğıtları göz ucuyla okumaya çalışmaktadır. Anlatıcı, orta yaşlı adamın bu davranışlarının hemen ayırdına varmıştır.

ANLATICI (sözlerini sürdürerek): Adını koymadım ama, altbaşlık olarak, yani ikinci bir ad olarak “bir makinistin penceresinden” diye bir şey düşünüyorum .. (bir an susar, sonra açıklama yapar gibi) .. şimdi moda ya böyle iki adlı şeyler…

YAŞLI ADAM (düşünceli gibidir): Güzel.

ANLATICI (kuşkuyla): Abi, beğenmedin galiba?!..

YAŞLI ADAM (inandırıcı bir sesle): Niye beğenmiyeyim… Güzel, güzel…

Orta Yaşlı Erkek Yolcu karısından su şişesini alır, ikram etmek üzere önce Yaşlı Adam’a, ardından da Anlatıcı’ya uzatır, onların, elleriyle göğüslerine “teşekkür ederim” anlamında bir-iki kez dokunmalarının ardından şişeyi tepesine diker, “lık lık” diye sesler çıkararak içmeye başlar; bir yandan da, duyduklarını kavrayamamanın sıkıntısı içinde konuşmaları daha bir dikkatle dinlemektedir; artık, konuşanlara katılmışçasına Yaşlı Adam ile Anlatıcı’ya yönelmiştir. 

ANLATICI (memnun): Beğendiğine sevindim abi… Hele bir ortaya çıksın, başka şeyler de buluruz. (bir an susup) Yedi-sekiz sayfa yazdım: giriş bitti; sonra, senin aseton kokusu… Yazlığa gidişinizle başlıyor… Makine dairesi falan…

ORTA YAŞLI ERKEK YOLCU (pek merak etmiştir; Yaşlı Adam’a): Sen trenci misin hemşerim?..

YAŞLI ADAM (hayretle adama döner, “bu da nereden çıktı” dercesine): Yooo… Niye sordun!?..

ANLATICI (Yaşlı Adam’la anlık bir bakışmanın ardından, yalnızca Yaşlı Adam’ın sezebileceği alaycı bir gülümemeyle Yaşlı Adam’ı işaret ederek): Trenci değil ama fahri demiryolu müfettişi.

ORTA YAŞLI ERKEK YOLCU (hiçbir şey anlamamıştır, bön bön bakar): Ney müfettiş!?..

Yaşlı Adam, belli etmemeye çalışarak gülmeye başlar. Yakın çevreden ilgilenenler…

ANLATICI (belli etmeden Yaşlı Adam’a göz kırparak ciddi ciddi): Fahri… Yani, para almadan, maaşsız… Halk adına kontrol ediyor trenleri. Gizlice yapıyor… Her gün… Genel Müdürlük verdi bu vazifeyi ona. Ya…

ORTA YAŞLI ERKEK YOLCU (şaşkın; Anlatıcı’nın dediklerinden pek bir şey anlamamıştır ama belli etmez): Sen ne iş yapıyorsun?

ANLATICI (ciddi): Ben mi? (Yaşlı Adam’ı işaret ederek) Ben, bey abinin raporlarını yazıyorum. Her ayın sonunda Ankara’ya postalıyoruz.

Orta Yaşlı Kadın Yolcu, kocasıyla dalga geçildiğinin ayırdına varmıştır: kocasına durumu kaş-gözle anlatmak ister, ayağıyla dokunur ama, adam kendisini kaptırdığı için bunların ayırdında değildir. (Çarpıcı görüntüler…)

ORTA YAŞLI ERKEK YOLCU (iyiden iyiye merak etmiştir): Sen de bedavaya mı çalışıyorsun?

YAŞLI ADAM: Onun işi var canım. Gazeteci… Ben emekliyim.  Arkadaşız, bana yardım ediyor.

ORTA YAŞLI ERKEK YOLCU (Anlatıcı’nın “gazeteci” oluşundan rahatsız olmuş gibidir; onu birkaç saniye dikkatlice süzer, ardından da konuşulanları anlamış görünerek  Anlatıcı’yı işaret ederek): Makine mukine dedi de… (Anlatıcı’ya döner) Ne makinesi o hemşerim? Biz de bir makine alacağız da ondan soruyorum…

ANLATICI (ciddi): Ha o mu? O senin bildiğin makinelerden değil… Bu bööyle şeyi döndürüyor …..   

Anlatıcı Orta Yaşlı Erkek Yolcu’ya elleriyle bir şeyler anlatmaktayken görüntü uzaklaşır (bu durumu tamamlayan ses sönmesi).

DIŞ.

Tren yeni bir istasyona girmektedir: ileride, peronun ucundaki ayaklı tabelada “PENDİK” yazısı okunmaktadır. Tren yavaşlar ve durur. (Trenden ve istasyondan bakışlarla gittikçe yaklaşan görüntüler ve bunları tamamlayan sesler…) 

Kararma.

(s ü r e c e k)

 

Önceki bölümler için tıklayınız: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |   

Sinema sayfaları için: Bölümler’de > İlgilik > Sinema (+’ları tıklayınız)

 

 

© 2004 İK

© 2010 ilgilik

 

kısa ara çizgisi

 

Açıklama: Sayfaların altında ‘Benzer Yazılar’ başlığıyla verilen bağlantılar, sistemin, o sayfada yer alan metinde geçen sözcükler bakımından kurduğu sayımlamalı bağa dayanmaktadır.

Bir öneri: Duyurular sayfamıza da uğrayınız.

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.