Senaryo -7-

s e n a r y o

ya da bir sevdayı resmetmek

 

bir anlatı denemesi

 

 

inal karagözoğlu

 

 

-7-

 

İlk bölüm için tıklayınız.

 

 Sinemada

 

ANKARA. BİR YAZLIK SİNEMA. DIŞ. GECE. SONBAHAR (MAYIS AYI SONLARI).

1935-36 yılları…

Sinemanın girişinden ve çevreden türlü açılardan genel/yarı genel/çarpıcı görüntüler: giriş cephesi renkli ampullerle süslenmiş; tepedeki “SAKARYA SİNEMASI” yazısının hemen altında elle yapılmış büyük bir afiş; alt yanlardaki afişliklerde, oynayan ve gelecek filmlere ilişkin afişler, fotoğraflar; gişenin penceresinin üstündeki fiyat listesinde, “Duhûliyye  5 krş.”, “Husûsi 10 krş.” ve “6 yaşından büyük çocuklar ücrete tâbîdir” yazısı görülmektedir.

Gişe önünde ve giriş kapısında öbeklenlenmiş insanlar; bilet alan insanlar; bilet alanların arasına girmeye çalışan çocuklar; gişe önünde itişip kakışmalar, azarlanan, bir-iki küçük tokatçık yiyen çocuklar; kimi bilet alanların biraz ileride bekleyen yakınları; ellerinde, koltuklarında minder taşıyanlar; büyüklerinin, birbirlerinin elinden tutmuş her yaştan çocuklar; çocuklu kadınlar; bir kuruyemiş satıcısından alışveriş eden, çevreden sinemaya doğru gelmekte olan insanlar… Yaşını almış kadınlar arasında tek tük başını örtmüş olanlar da var.

Giyiminden belediye zabıtası (“belediye çavuşu”) olduğu anlaşılan kırk yaşlarında bir görevli gelir, sinemanın girişinde işini büyük bir dikkat ve abartılı bir ciddilikle yapmakta olan ve ileride adının “Haşmet” olduğunu öğreneceğimiz elli yaşlarındaki bilet kesme görevlisine (bilet kontrolörüne) şapkasının siperliğine işaret ve orta parmağını götürerek resmi bir selam verip içeriye girer.

SİNEMANIN GİŞESİ. İÇ.

Çok basit bir gişe. Gişe görevlisi bir taburede oturmakta, işini, çekmeceli küçük bir tezgâh üzerinde yapmaktadır. Gişenin penceresinden, bilet alanların görüntüleri… Kapı açılır, içeriye şapkasını çıkarmakta olan belediye zabıtası girer. İki adam selamlaşırlar. İleride adının “Selçuk” olduğunu öğreneceğimiz on sekiz-on dokuz yaşlarındaki gişe görevlisi, hemen çekmeceden iki ayrı renkte üç-beş koçan bilet ile bir bilet dipkoçanı çıkarıp tezgâhın üzerine koyar, yeniden işine koyulur. Belediye zabıtası, abartılı bir ciddilikle biletleri inceler, çekmecenin içerisine şöyle bir bakıp gişeyi de gözden deçirdikten sonra, koltuğunun altındaki deftere bir şeyler yazıp önce gişe görevlisine imzalatır, sonra kendisi imzalar, ardından da, gişe memuruna bir şeyler söyleyip dışarıya çıkar.

SİNEMANIN GİRİŞİ.

Belediye zabıtası, bu kez bilet kesme işlemlerini denetlemektedir. Bilet kesiciden daha ciddi bir tavır sergilemekte olan belediye zabıtası, bilet kesiciyle duyamadığımız birkaç şey konuşur, sonra da biletlerin bir tahta kutu içerisine atılmış olan kesilen parçalarını gözden geçirir. Çevredekiler onları ve olanları büyük bir ilgiyle izlemektedir. Belediye görevlisi, elindeki deftere yine bir şeyler yazıp bilet kesiciye imzalatır, kendisi de imzaladıktan sonra oradan ayrılıp gider. Bilet kesme görevlisi, kusursuz bir teftiş geçirmiş olmanın gururuyla, artık işini daha da büyük bir dikkat ve daha da abartılı bir ciddilikle yapmaya başlamıştır.

SİNEMANIN ÖNÜ.

Biletini kestirip içeriye girenler; içeri biletsiz girmeye yeltenen çocuklar… (Sinema önü havasını tamamlayan sesler.)

Sinemanın içinden dışarıya müzik sesi taşmaktadır: günün gözde şarkıcılarının plakları…

SİNEMANIN BAHÇESİ.

Yerler, yürüyüşü birazcık zorlaştıran mıcırla kaplı.

Önde, altı-yedi sıralık duhuliye, arkada, makine dairesinin hemen yanına kadar uzanan yirmi beş-otuz sıradan oluşan üç bölüklü hususi bölümü; kimi sandalyelerin üzerine, yer ayırmak amacıyla hırka vb. şeyler serilmiştir.

Duhuliye bölümünde daha çok her yaştan çocuklar oturmaktadır; burada, tek tük türlü yaşlarda insanlar da görülmekte. Hususi bölümünde aileleriyle gelmiş çocuklar da var. (Türlü açılardan genel/yarı genel/çarpıcı görüntüler… Sinemanın iç havasını tamamlayan sesler. Hoparlörden müzik sesi yayılmaktadır.)

Oturan, oturmaya çalışan, çevresiyle ilgilenen, çevreyi kolaçan eden, birilerini bekleyen, birbirine seslenen insanlar; koşuşan çocuklar… (Türlü açılardan genel/yarı genel/çarpıcı görüntüler…)

MAKİNE DAİRESİ. DIŞ.

Zeminden on-on iki basamakla çıkılan makine dairesinin sol yanındaki sahanlıkta, kapının hemen yanında, içeriden üzerlerine güçlü bir ışık yayılan birtakım film kutuları ile başka kutular vardır. Sağı duvara dayalı olan merdiven tırabzansız, dik ve dar. Makine dairesinden türlü mekanik sesler gelmektedir. İleride adının “Sedat” olduğunu öğreneceğimiz altı-yedi yaşlarında bir erkek çocuğu, makine dairesinin sahanlığında durmakta, yerdeki o şeylerle ilgilenmekte, makine dairesinin açık olan kapısından büyük bir merak ve dikkatle ara sıra içeriye bakmakta, ara sıra da aşağıya, sinema bahçesine göz atmaktadır. (Sinema bahçesinden ve makine dairesinden genel/yarı genel görüntüler ile Sedat’ın gözünden çevrenin, makine dairesinin içinin genel/yarı genel/çarpıcı görüntüleri… Aşağıdaki sinema bahçesinden sesler.)

MAKİNE DAİRESİ. İÇ.

İleride adının “Galip” olduğunu öğreneceğimiz Makinist (yirmi beş yaşlarında), arkası kapıya dönük, bir ıslık tutturmuş, projeksiyon makinesinin başında işiyle ilgili bir şeyler yapmaktadır; biraz sonra, sağ duvara dayalı olan iş masasına geçer, orada çalışmaya başlar. Makinistin film hazırladığı anlaşılmaktadır: duvardaki rafa uzanıp küçük bir şişe alır, şişenin yivli kapağını açar, kapağının ortasına tutturulmuş olan küçük fırçayı kullanarak şişedeki asetonlu film yapıştırma çözeltisiyle film yapıştırmaya koyulur; başını kapıdan uzatmış olarak içeriye bakmakta olan Sedat, makinistin film yapıştırma işlemine başlamasıyla birlikte başını iyice uzatıp havayı koklama hareketleri yapmaya başlar. (Sedat’ın gözünden, çözelti şişesinin, makinistin film yapıştırışının, makine dairesinin, makinistin genel/yarı genel görüntüleri… Film yapıştırma işleminden çarpıcı görüntüler. (Bahçeden sesler.)

(s ü r e c e k)

 

Önceki bölümler için tıklayınız: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

 

Bölümler için tıklayınız:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

© 2004 İK

© 2010 ilgilik

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.