Etraf Çarşafa Dolandı

Çözüm: Bir Anayasa Değişikliği

 

 

CHP’nin şu çarşaf harekâtı türlü çeşitli beyanatlara kapı açtı. Herkesler işi gücü bıraktı, durumu bir yerinden didiklemeye bakıyor. Karşılıklı beyanatlar… Etraf çarşafa dolandı, dense yeridir. Mübarek hiç böyle zulüm görmemişti.

 

Ne yapmalı da bu kargaşadan kurtulup memleket işlerine dönmeli?

 

Malum, milletvekillerinin ‘kanun teklif etme’ denen bir yetkileri vardır; diyeceğim, milleti bu dolanıklıktan kurtarmanın yolu, aklı başında bir kanun teklifinden geçiyor. Ya da Hükümet’ten gelecek bir tasarıdan…

 

*

“Ben olsam”…

 

İnsanoğlunun özelliklerindendir, ortada bir sorun mu var, hemen atılırız: “Ben olsam şöyle şöyle yapardım.”

 

İşte, milletin bu çarşaflamadan kurtarılıp nefes almasını sağlama konusunda da ben olsam, Anayasamız’ın* 12’nci maddesine birkaç fıkra eklenmesi için şöyle bir değişiklik önerisinde bulunurdum:

 

«MADDE 1

 

7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 12’nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

 

Kişi temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı eylemlere verilecek cezalar kanunla düzenlenir.

 

Yukarıda belirtilen kanun düzenlemesi, bu kanunun yayımını izleyen 6 (altı) ay içerisinde tamamlanır.

 

Kişi temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı eylemlere verilecek cezalar hiçbir şekilde af kapsamına alınamaz.”

 

MADDE 2

 

Bu Kanun, 1’inci maddede belirtilen kanun düzenlemesinin yürürlük kazanmasıyla yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması hâlinde tümüyle oylanır.

 

MADDE 3

 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.»

 

*

Efendim?

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 26 Kasım 2008

 

__________

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.