1920’lerden Gelen Bir Hoş Seda

 

 

 

Nazar, Leyla ve Denizkızı…

 

 

Mâhurdan Gazel… başlıklı yazımda belirtmiştim: şiirleri en çok bestelenmiş şairimiz kimdir, diye sorulsa, akla ilk gelecek ad Yahya Kemal’dir. Yinelersem, onun pek çok şiirinin bestelenmiş olması boşuna değil: müzikle yoğrulmuş şiirleri besteciler için esin kaynağı niteliğinde… Çoğu da Münir Nurettin’in müziğiyle kucaklanmış…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Etraf Çarşafa Dolandı

Çözüm: Bir Anayasa Değişikliği

 

 

CHP’nin şu çarşaf harekâtı türlü çeşitli beyanatlara kapı açtı. Herkesler işi gücü bıraktı, durumu bir yerinden didiklemeye bakıyor. Karşılıklı beyanatlar… Etraf çarşafa dolandı, dense yeridir. Mübarek hiç böyle zulüm görmemişti.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Geleceğimiz?

Bir Ferman, Bir Kanun

 

 

“Padişah Fermanı

 

Kuva-i Milliye (Ulusal Güçler) adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla Anayasa'ya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Üçüncü Ordu Müfettişliği’nden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, eski Yirmi Yedinci Fırka (tümen) Kumandanı miralaylıktan (albay) emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, eski Yirminci Kolordu Kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanım’ın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Kanunu’nun 45’inci maddesinin1’inci fıkrası delaletiyle 55’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 56’ncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlar ile her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, hâlen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

2/B Arazileri Nasıl Değerlendirilsin?

 

 

Ormanlarımıza Sahip Çıkmak

  

 

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Oh Be!…

 

‘Yasak’ Yere Girmenin Yaptırımı Yokmuş

 

 

Başbakan Erdoğan bugün Hindistan’a gitti. Giderken de uçakta, girilmesi engellenmiş olan You Tube’un alanına girmelerini salık verdi gazetecilere…¹

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Borç Yiyen Kesesinden Yermiş

 

 

Kamu Borçlarında Kese Kimin?

 

 

2002 yılında ülkemizin toplam dış borcu 129,7 milyar dolardı. Bunun 64,5 milyarı kamuya, 22 milyarı Merkez Bankası’na, 43,2 milyarı özel sektöre aitti… ‘Gelişe gelişe’ geldik bugünlere: kamunun merkezi yönetimin payına düşen dış borcu 2008 Ekimi itibarıyla 68,1 milyar dolar. Dünyadaki parasal bunalımın da etkisiyle döviz fiyatlarında görülen artış dikkate alınırsa durum daha da iç karartıcı.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

« Previous entries Sonraki Sayfa » Sonraki Sayfa »

Improve the web with Nofollow Reciprocity.