Türlü Türlü Yorumlar…

Algılama Farkı mı?

  ‘Algıda seçicilik’ konusunda Wikipedia şu açıklamayı yapıyor:  "Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu kabul edilmiş psikolojik bir kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da nesnelerden bir ya da birkaçına dikkati yöneltmektir. Kişinin daha önce yaşadığı deneyimlerin, önyargıların, rüyaların ve benzer her türlü duygulanımın o anki algılama düzeyinde etkili olduğunu ifade eder." Aynı kaynak, algıda seçiciliği etkileyen iç etmenlerin beklenti, ilgi, gereksinim ve inanç; dış etmenlerin de, uyarıcının şiddeti, aşırı zıtlık, hareketlilik, süreklilik, tekrar, alışılmışın dışındaki uyarıcılar ve tanışıklık olduğunu belirtiyor. * Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına kapı açılması amacıyla yapılan Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı 22 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımladı. Bu karar değişik çevrelerde değişik biçimlerde yorumlanmakta. Taban tabana zıt yorumlar, kesişen, örtüşen, teğet geçen yorumlar… Bu niye böyle oluyor? ‘Algıda seçicilik’ yüzünden… (mi?)

 

İnal Karagözoğlu

Yalıkavak, 24 Ekim 2008

 

© 2008 İK

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.