Gaipten Sesler (!)

 

‘Telekulak’ Deniyor ya…

  

Geceleri ağzımızdaki bakterilerin dişlerimizin üzerinde yaptığı çalışmanın sesini doğrudan duymamız nasıl olanaksızsa, yıldızların, gezegenlerin dönerken çıkardıkları sesleri de duymamız öyle olanaksız… Ama bilim boş durmuyor, o sesleri duymamızı sağlıyor. Aşağıdaki bağlantıda, uzaydan sesler var. Derinliklerden de, çok çok yakınımızdan da…

*

Bilim boş durmuyor, dedim; her gün yeni yeni şeyler… İşte, Yerseliyle, yereliyle telekulaklar da onun elinden çıkma. Ve hukuk, bu görece durağan sistem, ona yetişmeye çalışıyor.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Lozan’ın 85’inci Yıldönümünde…

İsmet Paşa Neler Demişti?

 

“Efendiler!

 

Bu ülkenin kaynaklarının ne kadar güçlü, ne kadar bol olduğunu bizden daha iyi bütün dünya bilir.  Düşünülebilir mi, erişilmez hedeflere varmak için olanaksızlıkların, maddi zorlukların üstesinden gelen bir ülke ve bir ulus altın hazinelerinin üzerinde otursun, ancak, kapısını açmayı bilmediğinden fakir kalsın ve  acıları/sıkıntıları dindiremesin? Asıl nokta, kaynağın kendisine sahip olup olmamaktır. Eğer ülkede güç kaynağı, zenginlik kaynağı, gelişim kaynağı yoksa, bunu yaratmak kimsenin elinde değildir. Herhangi bir taş parçası demir yapılamaz. Fakat, eğer bu kuvvet varsa, eksik olan, bunu geliştirmek için bilimdir, deneyimdir, beceridir, zamandır; ve bunların hepsi, insanın gücü, yeteneği dahilinde olan etmenlerdir. Ve bunların hepsi, akla gelmez güçlükleri yenmiş olan, bütün dünyaya karşı verdiği siyasal savaşımında ve savaşta varlığını kanıtlamış olan bir ulusun gücünü aşmaz. Geleceğe tam bir güvenle bakıyoruz. Bizim nüfusumuzu, hayatımızı en yüksek uygarlık düzeyine çıkarmak için her türlü  kaynak ve araç vardır.

 

Efendiler!

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Türkçeyi Sevmek

Önce Abecemiz!…

 

Cumhuriyetimiz’in eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği devrimlerin ikincisi harf devrimi. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’la yapılan bu düzenleme, 3 Kasım 1928 tarihli ve 1030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Numarası 1353.

 

Bu on bir maddelik yasa, yayımıyla yürürlüğe girmiş görünse de, türlü bağlamlarda on iki geçiş hükmü içeriyor: 563 güne yayılan yumuşak bir geçiş süreci… Eski yazı taşıyan para, hisse senedi, tahvil, bono, pul ve değerli kâğıtlar ile hukuksal niteliği olan bütün belgeler için de değiştirilmedikleri sürece geçerlilik… Diyeceğim, bu yasa, bazı kişilerin, çevrelerin ruhsal sarsıntılara düçar olmalarına yol açacak bir şey değil… ‘Akşamdan sabaha’ bir durum yok ortada. Ya ne var? Cumhuriyet’in, bu yeni devletin, yurttaşların kısa sürede okuryazar olmalarını sağlamaya yönelik iradesi var. Bu irade, öyle böyle değil: 1 Ocak 1929 günü Millet Mektepleri açılacaktır.  

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Okullar Açılmadan…

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

«Kanun Numarası: 430

Kabul Tarihi: 3.3.1340

 

Madde 1- Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâleti’ne merbuttur.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

XVIII. Yüzyıldan Günümüze…

Akıllı Olmanın Bedeli

              images.jpg

Voltaire (François-Marie Arouet) (1694-1778, Paris)

 

Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, ahmakların abuk sabukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. (Le plus grand malheur des gens intelligentes, est d’avoir à se débrouiller des malfaisances des imbéciles.)

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Beethoven’den

M ü z i k

 

200px-beethoven.jpg

 

 

“Müzik, tinsel ve bedensel yaşamın arasında arabulucudur.”

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

« Previous entries Sonraki Sayfa » Sonraki Sayfa »

Improve the web with Nofollow Reciprocity.