Musfafa Kemal Şunu da Demişti

Anlayana…

Mustafa Kemal‘in BMM’nin 6 Mart 1922 tarihli oturumunda yaptığı konuşmadan:

bmm-1922.jpg 

“…..

Efendiler,

Bir şeyin zararıyla, bir şeyin yok edilmesiyle yükselen şeyler, doğal olarak o şeyden zarara uğrayanı alçaltır. Gerçekten de Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur.…..

Artık canlanmak için, durumu iyileştirmek için, adam olmak için ille de Avrupa’dan öğüt almak, bütün işleri Avrupa’nın amaçlarına göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım düşünceler belirdi. Oysa, hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay yazmamıştır.

…..”

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.