Evet, Bu İşte Bir Terslik Var

‘Durumdan Vazife Çıkarmak’?

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlar Kurulu ile Danıştay Başkanlar Kurulu’nu, yayımladıkları bildiriler dolayısıyla ‘durumdan vazife çıkarmak’la suçlamış. Basın-yayında yer alan haberlerden ben bunu anlıyorum. 

Öte yandan, ‘suçlamış’ sözcüğünü kullanışım, Sayın Başbakan’ın şu sözlerine dayanıyor: “… yargının başkanlar kurulu böyle bir açıklamayı ne Anayasa’dan ne kanunlardan aldığı yetkiyle değil, durumdan vazife çıkarmak suretiyle yapmıştır. Böyle bir şey olamaz. …” 

*

Duymayan kaldı mı bilmem, Yargıtay Başkanlar Kurulu, özetle, bir yıla yakın süredir ve özellikle de son zamanlarda yargı erkine yönelik hukuk devleti olma ilkesiyle bağdaşmayan sistemli saldırılar olduğu, bu saldırıların Cumhuriyet’in temel ilkelerini zedeler hâle geldiği inancındadır ve bu durumdan yakınmaktadır.  

Danıştay Başkanlar Kurulu da, 22 Mayıs 2008 günü, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun ulusa seslenen 21 Mayıs 2008 tarihli bildirisinde dile getirdiği görüşleri desteklediğini bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştur.  

*

Bu işte bir terslik yok mu? Yani, Yargıtay Başkanlar Kurulu, bir yıla yakın süredir ve özellikle de son zamanlarda yargı erkine yönelik hukuk devleti olma ilkesiyle bağdaşmayan sistemli saldırılar olduğunu, bu saldırıların Cumhuriyet’in temel ilkelerini zedeler hâle geldiğini söylüyor; Danıştay Başkanlar Kurulu, bu görüşleri desteklediğini bildiriyor; Sayın Başbakan da bu başkanlar kurullarını suçlayayım derken onların ‘durumdan vazife çıkardıklarını’ söylüyor.

İyi ya işte… Sayın yüksek yargıçlar görevlerini yerine getirmişler: kötüye gidişi görüp bu durumu, adına görev yaptıkları ulusa duyurmuşlar. Yani, durum bunu gerektirmiş…   

Buradaki terslik, bir eylemin yanlış olduğunu anlatmak ve o işi yapanları suçlamak için ‘durumdan vazife çıkarmak’ deyiminin seçilmiş olmasında. TDK’nin Güncel Türkçe Sözlük’ü bu deyim için şu açıklamayı yapıyor: “içinde bulunulan şartları değerlendirerek sorumluluk yüklenmek”.

*   *   *

Benimki de durumdan vazife çıkarmak gibi oldu, kusurumu bağışlayın…  

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 26 Mayıs 2008 

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

2 Yorum

  1. Emre Yazman said,

    Mayıs 28, 2008 at 00:05

    Durumdan vazife çıkararak diyorum ki, “Bu, pek yerinde bir yazı olmuştur.”

  2. PBortecen said,

    Haziran 1, 2008 at 14:45

    Yazınızda belirttiğiniz düşüncelere içtenlikle katılıyorum…

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.