Duruma Aykırı Bir Söz

“Yargıçlar Konuşmaz, Karar Verir”

“(…) hâkim çok konuşmaz. Bu; aczimizden değil, mesleğin yüksek ilkelerine ve ahlakına olan bağlılığımızdandır. Hâkim; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ deyinceye kadar herkesi dinler, dinlediklerini; hukuk, yasa, vicdan terazisinde tartarak, SON ve KESİN SÖZÜ (HÜKMÜ) söyler. Hâkim olamayanlar, onun ilkelerini özümseyemeyenler bunu bilemezler, yapamazlar. (…)”

Ortalama yurttaşa pek garip gelmiş olabilir bu sözler: ne demek yani? Ağzı olan herkes konuşmamalı mı?

Vallahi ben bilmem; Yargıtay’ın iki yıl birinci başkanlığını yapmış olan rahmetli Mehmet Uygun‘un sözleri bunlar…

Uygun, 1998-1999 Adalet Yılı’nı açış konuşmasında söylemiş. 1999′un Tummuz ayı başında yaş sınırı nedeniyle emekli olan Uygun, bir veda iletisi niteliğindeki konuşmasında şunları demiş:

“(…) Coğrafya olarak; çepeçevre alevlerle sarılı, tekin olmayan, çok çetin bir yerdeyiz. Bu konum; senaryolar üretilip, gizli oyunlarla karşımıza çıkılmasına neden olmaktadır. Terör, Boğazlar-Kıbrıs-Ege sorunları, Fransız sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hiç yoktan körüklenen mezhep kışkırtıcılıkları, gerici akımlar, ayırımcılıklar…

“Bütün bunlara karşı; Atatürk’ün ‘Yurtta barış, cihanda barış…’ ilkesini sürdürmek, tehlikeleri önlemek, uyanık ve güçlü olmak zorundayız. Vatanın bölünmez bütünlüğü, Devletin tekliği, Ulusun birliği-dirliği ve uygarlık yolunda ilerlemesi için tüm olanaklar akıllıca kullanılmalıdır. Cumhuriyetimizin; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma vazgeçilmez nitelikleri, kesinlikle korunmalıdır. Bu yönde çaba göstermek, tüm ülke ve ulusseverlerin namus borcudur. Bazı kesimlerde, zaman zaman gördüğümüz duyarsızlık ve umursamazlık diliyoruz ki, yerini bilinçli sorumluluğa bıraksın. Bu; gelecek kuşaklara olan, kutsal borcumuzdur…

“Devletimizin, Anayasamızda sayılan en önemli niteliklerinden birisi olan LAİKLİK; dünya ve devlet işlerinde aklın egemenliğine öncelik vermek, dine ve kutsal değerlerine gölge düşürülmesinin, din adamının devlet yönetmeye kalkışmasının, dine siyaset alanında faaliyet yüklenmesinin önlenmesidir. Tarihimizde yaşadığımız ibret alınacak acı olaylar sonucu, LAİK CUMHURİYET; yönetim ve yaşam biçimimiz ve dünya görüşümüz olarak kabul edilmiştir. (…)”

*

Başka neler demiş Yüksek Yargıç Uygun?

Adalet, demokrasi, yargı, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi konularında ders notu niteliğinde anımsatmalarda bulunmuş, yargı işlevi yerine getirlirken karşılaşılan türlü sorunlara değinmiş.

Sözlerinin başında, “… Milletimize yılda bir kez seslenerek geçen yılın hesabını vermek, bu yılın beklentilerini açıklamak için yüksek huzurlarınızdayım. ‘Yılda bir kez seslenişimiz’ sözcüklerinin altını çiziyorum” diyen Mehmet Uygun, konuşmasının sonunda da şunları söylemiş:

“Acı değilse de, oldukça buruk içerikli konuşmamı noktalarken, diliyor ve diyorum ki:

“Belirtmeye çalıştığımız sorunların tümü, önümüzdeki yıllarda çözümlenmiş olsun…

“Benden sonra gelenlerin bunları söylemesine gerek kalmasın…

“Yargımız; ebedi özlem adaletin onurlu görevlisi olmayı sürdürsün… Sonsuza dek ülkemiz aydınlık, ulusumuz mutlu, Cumhuriyetimiz güçlü kalsın…”

*   *    *

Neymiş? Yargıçlar, önlerine gelen dosyalar konusunda konuşmaz, onları karara bağlarmış… O kadar…

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 21 Mayıs 2008

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.