731 Yıl Önce Bugün

Türkçenin İlk Kez Resmi Dil Oluşu

Bugün, Karamanoğulları Beyi Karamanoğlu Mehmet Bey’in ünlü buyruğunu verişinin yıldönümü. Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da yapılan bir toplantının sonunda Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini duyurmuştu.Mehmet Bey, ulus olarak birlikte yaşamanın önkoşulunun dil birliği olduğu inancındaydı.

Mehmet Beyi’in bu kararının önemi, o tarihlerde Selçuklular’da devlet işlerinde Arapça, yazın alanında Farsça kullanıldığı, Türkçenin ise, ancak günlük işlerde kullanılan bir dil olarak kıyıda kalmış olduğu göz önüne alındığında çok daha iyi anlaşılıyor.

*
Günümüzde, Mehmet Bey’in tam tersi işler yapanlar var. Onun düşüncesini tersinden değerlendirirelim: Bir ulusu birlikte yaşayamaz duruma sokmanın önkoşulu, dil birliğini bozmaktır.

*
Türkçenin ilk kez resmi dil olarak kabul edilişinin 731’inci yılı kutlu olsun!…

İnal Karagözoğlu
Yarımca, 13 Mayıs 2008

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.