‘Dini Şovenizm’?

Ya Başbakan’ın Verdiği Tanım!?…

Nicolas Chauvin adında bir Fransız delikanlısı varmış… Fransız Devrimi sırasında yaşadığı söylenen bu Chauvin, öyle böyle milliyetçi değilmiş: daha on sekizindeyken önce Birinci Cumhuriyet’in ilk ordusunda, ardından da Napolyon’un büyük ordusunda görev almış, tam on yedi kez yaralanmasına karşın ülkesi için çarpışmaktan geri durmamış…

Ve bu yarı efsanevi yurtseverin adı, ‘aşırı milliyetçilik’ anlamındaki şovenizm sözcüğüne kaynak olmuş; Fransızcası chauvinism.  

*

TRT‘nin dün geçtiği habere göre, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD’den Newsweek Dergisi muhabiri Owen Matthews’e verdiği demeçte, etnik ve bölgesel milliyetçilik ile dini şovenizme kesinlikle karşı olduklarını belirtmiş.

Bu haberi duyunca düşünmeye başladım: ‘dini şovenizm’ diye bir şey olur mu?

Türk Dil Kurumu (TDK), şovenizm için “kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım” karşılığını veriyor. Bu tanımlamada dinle ilgili bir söz geçmiyor. Öyleyse, ‘dini şovenizm’ diye bir şey yok.

Ya ne var dinle ilgili aşırı tutum olarak?

Bağnazlık var…

TDK, ‘özellikle dinsel konularda bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen’ kimse için ‘bağnaz’ karşılığını veriyor; dolayısıyla, din konusunda kendi inancından başka bir düşünce ve inanışı kabul etmemeye ‘bağnazlık’ demek gerekir.

Zaten Sayın Başbakan da, Matthews’un “İslam ve modernlik bir arada var olabilir mi” sorusunu, “Batı’da AK Parti, her zaman ‘kökleri İslam’a dayalı’ bir parti olarak gösteriliyor. Bu doğru değil. AK Parti, sadece dindar insanların partisi değil; biz ortalama Türk’ün partisiyiz” diye yanıtlayarak partisinin bağnazlıktan uzak olduğunu vurgulamış bulunuyor.  

*

Sayın Başbakan’ın bu sözleri, ‘ortalama yurttaş’ için pek büyük bir önem taşıyor. Ancak, bir küçük belirsizlik var: ortalama yurttaş kim?

Toplumbilimciler, matematikçiler, sizlere iş çıktı!…

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 5 Mayıs 2008

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

1 Yorum

  1. Emre Yazman said,

    Mayıs 5, 2008 at 22:20

    “Ortalama yurttaş”: Göbek…
    Yani baş ile ayak arasında kalan…

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.