Dünya Su Günü

Su Sorununa Çözüm Aranırken…

Su, Dünyamız’ın olmazsa olmazlarından. Yerkürenin biçimlenmesindeki etmenlerden biri yine o… İnsanlık tarihinin başlamasından beri de hem bu tarihi belirlemiş hem de varlığıyla da yokluğuyla da nice sıkıntılara, üzüntülere, zararlara yol açmış…

Bu yaşam kaynağı doğal varlık, hep türlü sorunların da kaynağı olmuştu, ama gelişmiş toplumlar, su sorunu diye bir sorunun varlığının ayırdına yeni yeni vardı. Nasıl? Suyun öneminin günden güne artması ve bu sorunun dünyayı zorlayan boyutlara ulaşmasıyla… Ne zaman? İş işten geçtikten sonra denebilir.

Dünya Su Günü

Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1992 yılında aldığı kararla, 22 mart gününü Dünya Su Günü olarak belirledi. 22 Mart 1993 tarihinden bu yana kutlanmakta olan bu günde her yıl değişik bir konu irdeleniyor. Ülkemizde bu yılki Dünya Su Günü’nde, değişik kutlama yerlerinde değişik konular ele alındı. Örneğin, Suyun Ticarileştirilmesinde Aktörler, İklim Değişikliğine Uyum, Yeterli Altyapı Sağlama, Atık Suların Arıtılması, Göç, Değişen Arazi Kullanımı, İnsan Yerleşimleri ve Su konuları…  

Dünya Su Konseyi

Su sorununun dünyayı daha da zorlayan boyutlara sıçraması üzerine de, gündeme, geniş katılımlı uluslararası bir platform oluşturmak geldi: 1996′da, su alanında ünlü uzmanlar ile uluslararası kuruluşların girişimiyle Dünya Su Konseyi (World Water Council, WWC) adlı bir oluşum gerçekleştirildi. Amacı, su sorunu konusunda günden güne artan kaygılara yanıt vermek olan Dünya Su Konseyi, “suyun, dünyadaki bütün canlıların yararına bütün boyutlarıyla sürekli olarak etkili biçimde korunması, geliştirilmesi, planlanması, yönetilmesi ve kullanılması konularında herkesin bilinçlenmesini ve her düzeydeki ilgili kurum ve kuruluşların siyasi sorumluluk üstlenmesini sağlamayı” görev edinmiş bulunuyor. Konsey, su sorununun kaygı verici boyutlara vardığı durumlarda eylem başlatma görevini de üstlenmiş.  

Dünya Su Günü Haftası ve Dünya Su Forumu

Öte yandan, 1997′den beri de her üç yılda bir, Dünya Su Konseyi tarafından Dünya Su Günü Haftası adıyla bir hafta düzenleniyor. Bu haftanın etkinliği ise Dünya Su Forumu. Her biri başka bir ülkede düzenlenen bu forumun beşincisi gelecek yıl İstanbul’da olacak. 5. Dünya Su Forumu’nun anakonusu, Su İçin Farklılıkların Birleştirilmesi.

*

İnsan, hiç de ‘sudan bir konu’ olmayan Dünya Su Günü’nden söz edince, ister istemez BOP’u, GOP’u, ‘ÜYO’ yu falan da aklına getirmeden edemiyor.

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 28 Mart 2008

 

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.