Ortak Dilin Yanı Sıra…

Argo ve Jargon

Her toplumda, ortak dilin yanı sıra, bu dilden ayrı olarak belli topluluklara özgü birer söz dağarcığı vardır. Bu sözlere, özelliklerine göre argo ya da jargon deniyor.

Dilimize Fransızcadan gelmiş bir sözcük olan argo (Fr. argot), birkaç anlama geliyor:

- Genel kullanım dışı biçim ya da özellikleri olan (sözler);
- Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek ya da topluluktaki insanların kullandığı özel dil ya da söz dağarcığı;
- Her yerde ve her zaman kullanılmayan ya da kullanılmaması gereken, çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz ya da deyim;
- (Mecaz) Serserilerin, külhanbeylerinin, toplumdışı kişilerin kullandığı söz ya da deyim.

Dilimize yine Fransızcadan gelmiş olan jargon sözcüğünün (Fr. jargon) anlamları da şunlar:
- Dar bir çevreye özgü dil, argo (örn. tıp jargonu); kimi çevrelerin kullandığı özel dil;
- Anlaşılması güç, bozuk dil.

Argonun anlamlarından ilki ve daha çok da ikincisi, jargon sözcüğünün ilk anlamına pek yakın.

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 13 Ocak 2007

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.