Ülkemize Özgü Bir Kutlama

Tıp Bayramı

Tıp, yalnızca bu meslek erbabını değil herkesi çok çok yakından ilgilendiren yaşamsal bir konu. Hastalıkları, sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek ya da önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların hepsini bu kısacık sözcükle adlandırıyoruz. ‘Hekimlik’ de denir. Her iki sözcüğü de Arapçadan almışız.

Tıpçılara tabip ya da hekim demek gerekirken, doktor demek âdet olmuş. Tıp öğreniminin doktora aşamasını da kapsıyor olmasından, yani, doktora yapmadan hekim olunamayacağından kaynaklanan bir durum…

Her ne hikmetse doktor sözünü pek sevmişiz. Oysa, bir Tokat türküsünde ne diyor yüreği yanığım:

“El çek tabip el çek sinem üstünden
Sen benim derdimi bilebilmezsin
Yarem yürektendir yoktur ilacın
Sen benim yaremi sarabilmezsin

…..”

Erzurumlu Emrah‘ın feryadı, gelmiş bu türküye sinmiş.
*

Bugün günlerden 14 Mart: Tıp Bayramı günü. Ülkemize özgü bir kutlama günü… Bunun için de daha çok 14 Mart Tıp Bayramı adıyla anılıyor. Kutlu olsun!…

Niye 14 mart?

Ükemizde çağcıl tıb öğretiminin, 14 Mart 1827 tarihinde Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılışıyla başladığı kabul ediliyor. ‘Amire’ sözcüğü, buradaki anlamıyla ‘devlete ilişkin’ demek. Tıbhane, tıp öğretimi yapılan (tabip yetiştirilen) okul, tıbbiye (günümüzün tıp fakültesi); cerrahhane de, cerrahların (operatörlerin) yetiştirildiği okul… ‘Devlet Tıp ve Operatör Okulu’.

Pek anlamlı bir olgudur, ‘14 Mart’, ilk kez tıp öğrencilerinin bir eylemi olarak yazılmış tarihimize: 1919′da, İstanbul’un düşman işgaline uğramasına karşı ortaya konan bir eylem olarak… Daha sonra da bir bayramın adı olmuş: İÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Birliği‘nin girişimiyle 1935′te ülke çapında bir etkinliğe dönüşen 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları, 1976′da da Türk Tabipleri Birliği‘nin etkinlikleri arasında yer almış.

*

Bir sözümüz vardır, “Allah muhtaç etmesin, eksikliğini de göstermesin” deriz. Bu sözün anlamı pek derin…

Tanrı, ettiği Hipokrat Yemini‘ne aykırı işler yapmayan hekimleri eksik etmesin… Ne deniyor hekimliğe adım atılırken edilen bu yeminde?

“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

İLGİLİK

© 2008 ilgilik.net

{lang: 'tr'}

1 Yorum

  1. Fevziye Yazman said,

    Mart 14, 2013 at 16:26

    Yine derinlerden neler bulmuşsun İnal Abi?
    Hekimliğin önemi yine sırtımı yokladı…

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.