Günün Tarihi 3 Mart 2008

Üç Yıldönümü…

Falih Rıfkı (Atay), Cumhuriyetimiz’in 10’uncu yıldönümünde, o günkü Ulus gazetesindeki başyazısını şu tümceyle noktalamış:

“Atatürk vatanı zaferiyle, milleti ise inkılaplarıyla kurtarmıştır.”

 

*

Bugün günlerden 3 Mart; bir yıldönümleri günü: “Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun”, “Şeriye ve Evkaf ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri'nin İlgasına Dair Kanun”, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”, 1924 yılının 3 Mart günü çıkarılmıştı. Seksen dört yıl olmuş… Bunlar, günümüzün Türkçesiyle, “Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Topraklarının Dışına Çıkarılmasına İlişkin Yasa”, “Şeriye, Vakıflar ve Genel Kurmay Bakanlıkları’nın Kaldırılmasına İlişkin Yasa”, “Öğretimin Birleştirilmesi (Öğretim Birliği) Yasası”…

 

TBMM, bu yasaların ardından, 1924 Anayasası’nın “Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır” hükmünü tartışmaya açar. Böylece, on üç yıla yayılacak bir süreç başlamış olur. Sonuç: Türkiye Cumhuriyeti, yapılan değişikliklerle o günlerin koşullarına göre laik bir tabana oturur.

 

*

“Seksen dört yıl olmuş” sözünü bu sayfaya boşuna yazmadım: TBMM bu yasaları çıkardığı gün doğan bir yurttaşın –olağan koşullarda– bugünlerde çocuğunun torunu doğmakta… Tarihimizde ‘Kurtuluş Savaşı’ diye bir savaşımız olmasaydı, değil o torun çocuğu, onun büyük nenesinin-dedesinin bile adı okunmayacaktı…

 

*

Bu yıldönümleri gününde ülkemizin gündeminde neler var? Hem de, adı şimdilik konmamış olan ‘3’üncü Dünya Savaşı’nın içinden geçerken…

 

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 3 Mart 2008

 

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.