Evrensel Eylemin Adı

“Dünya’nın Geleceğini Aydınlatmak”…

Dünyamız’ın, insan eliyle de yaratılan bir yok olmaya doğru koşar adım yol aldığını duymayan/bilmeyen kalmış mıdır? Yerkürenin yakın gelecekte ‘Dünyamız’ olmaktan çıkıp bütün canlılar bakımından yaşanılamaz bir gezegene dönüşmesine yol açacak olan küresel iklim değişikliği olgusunda payımız pek büyük.
Dün akşam, 29 Mart 2008 günü, bütün dünyada bir eylem yapıldı: bu olumsuz gidişin bilincinde olanlar, yerel saatler 20:00′ye geldiğinde, bu farkındalılıklarını belirtmek üzere ışıklarını bir saatliğine söndürdüler. Eylemin adı, “Dünya’nın Geleceğini Aydınlatmak”tı…
Dünyamız’ın bu yolculuğunun farkında olmayanlara salık vereceğimiz adreslerin başında http://www.wwf.org.tr/ geliyor.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Dünya Su Günü

Su Sorununa Çözüm Aranırken…

Su, Dünyamız’ın olmazsa olmazlarından. Yerkürenin biçimlenmesindeki etmenlerden biri yine o… İnsanlık tarihinin başlamasından beri de hem bu tarihi belirlemiş hem de varlığıyla da yokluğuyla da nice sıkıntılara, üzüntülere, zararlara yol açmış…

Bu yaşam kaynağı doğal varlık, hep türlü sorunların da kaynağı olmuştu, ama gelişmiş toplumlar, su sorunu diye bir sorunun varlığının ayırdına yeni yeni vardı. Nasıl? Suyun öneminin günden güne artması ve bu sorunun dünyayı zorlayan boyutlara ulaşmasıyla… Ne zaman? İş işten geçtikten sonra denebilir.

Dünya Su Günü

Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1992 yılında aldığı kararla, 22 mart gününü Dünya Su Günü olarak belirledi. 22 Mart 1993 tarihinden bu yana kutlanmakta olan bu günde her yıl değişik bir konu irdeleniyor. Ülkemizde bu yılki Dünya Su Günü’nde, değişik kutlama yerlerinde değişik konular ele alındı. Örneğin, Suyun Ticarileştirilmesinde Aktörler, İklim Değişikliğine Uyum, Yeterli Altyapı Sağlama, Atık Suların Arıtılması, Göç, Değişen Arazi Kullanımı, İnsan Yerleşimleri ve Su konuları…  

Dünya Su Konseyi

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Dünya Tiyatro Günü

Fikir Babası Arvi Kivimaa

Bugün 27 Mart. Bugün, Dünya Tiyatro Günü. Kırk yedi yıldır pek çok ülkede kutanıyor; biz de de…

Bu uluslararası günün fikir babası, Fin tiyatro insanı ve yazar Arvi Kivimaa. Kivimaa, bu düşüncesini, Uluslararası Tiyatrolar Birliği‘nin (International Theatre Institute, ITI) başkanlığını yaptığı sırada, Birlik’in 1961′de Viyana’da toplanan 9′uncu konferasında ortaya koydu. Ve ilk Dünya Tiyatro Günü, İskandinav ülkelerinin desteğiyle konferansın ardından o yıl kutlandı. Ertesi yıl da, kutlama günü olarak, o yıl Paris’te açılan Uluslar Tiyatrosu‘nun (Theatre of Nations) açılış günü olan 27 Mart belirlendi.

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir de gelenek oluştu: bu günü kutlayan ülkeler, her yıl bu güne ilişkin bir ulusal bildiri yayımlıyor. Bildirileri her yıl bir başka tiyatro insanı ya da tiyatroyla ilgisi olan tanınmış bir kişi hazırlıyor ve sunuyor.

Bizim ilk Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirimiz‘i, otuz yıl önce, 1978′de, tiyatro ustalarımızdan Muhsin Ertuğrul okumuştu. Bu yılki ulusal bildiriyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni tiyatro yönetmeni Orhan Alkaya hazırladı.

{lang: 'tr'}

Bugün Dünya Tiyatro Günü

Her Ulus Kendi Dramı Oynuyor…

 

 

Bugün 27 Mart. Bugün, Dünya Tiyatro Günü. Kırk yedi yıldır pek çok ülkede kutlanıyor; bizde de…

 

Bu uluslararası günün fikir babası, Fin tiyatro insanı ve yazar Arvi Kivimaa. Kivimaa, bu düşüncesini, Uluslararası Tiyatrolar Birliği’nin (International Theatre Institute, ITI) başkanlığını yaptığı sırada, Birlik’in 1961’de Viyana’da toplanan 9’uncu konferasında ortaya koydu. Ve ilk Dünya Tiyatro Günü, İskandinav ülkelerinin desteğiyle konferansın ardından o yıl kutlandı. Ertesi yıl da, kutlama günü olarak, o yıl Paris’te açılan Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) açılış günü olan ‘27 Mart’ belirlendi.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

“Velhâsıl O Rü’yâ Duruyor Yerli Yerinde!”

Yahya Kemal Yılı

 

 

Sanıyorum, önce Hilmi Yavuz duyurmuştu, “2008, Yahya Kemalin ölümünün 50. yıldönümü. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı adına başkan D. Mehmet Doğan, bir açıklama yaptı ve bu münasebetle Kültür Bakanlığına başvuruda bulunarak 2008 yılının Yahya Kemal Yılı ilan edilmesini istediğini açıkladı diye… 

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Yeni Gerçekler

Ya Yeni Hayaller?

    

Hayallerle mi yaşıyoruz yoksa gerçeklerle mi? Art arda iki soru… İç içe…

Önce bunları yanıtlamaya çalışacağım. Ama daha da önce, dilimize ve onu var eden düşünce yolumuza/yöntemimize büyük bir saygıya, tutkuya varan sevgi duyduğumu belirteyim. Niye mi böyle? Türetme gücünü görmek yeter. Örneğin, ‘sor’ eylemlik kökünden çıkan sözcükleri sıralayalım. Gördünüz mü, neler neler var… Bütün türetilmiş sözcükler gibi, bunların hepsi de anlaşılır, bir bakışta aralarında bağ kurulabilir sözcükler…

Ve “Hayallerle mi yaşıyoruz yoksa gerçeklerle mi” sözleri, bir soru tümcesi olarak bir ‘sorun’u da koymuyor mu ortaya?

*

Kaçıncı sınıfınkiydi, anımsamıyorum, -en az altmış beş yıl geride kaldı- ilkokul okuma kitaplarımızın birinde şu dizeler de vardı:

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

« Previous entries Sonraki Sayfa » Sonraki Sayfa »

Improve the web with Nofollow Reciprocity.