“Önce Söz Vardı”

Sözlük

‘Sözlük’ nedir? Hemen herkes üç aşağı beş yukarı benzer tanımlamalar yapar (‘kamus’un ya da ‘lügat’in ne demek olduğu sorulsaydı, iş değişirdi). Ancak, yine de bir sözlüğe bakmakta yarar var.

DD’nin Türkçe Sözlük’ü ‘sözlük’ için şu karşılığı veriyor:

“Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt, °lügat: Türkçe Sözlük. Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü. Türkçeden Fransızcaya Sözlük.

Türkçe (Türk dili)

Bu sayfanın anaamacı, genelağdaki sözlüklerden birkaç örnek sunmak. Ama dilimiz Türkçe olduğuna göre, önce, bu dile ilişkin özet genel bilgiler vermek uygun olacak.

‘Türkçe’ ya da ‘Türk dili’ sözünün/kavramının iki anlamı var: birincisi, ‘ülkemizin resmi dili (Türkiye Türkçesi/Türkçemiz)’ demek, öbürü de, ‘konuşma ve yazı dili olarak dünyada geniş bir yayılım alanı olan bir dil’…

Türkiye Türkçesi ve akrabaları

Ural Altay dil ailesi içinde yer alan Türkiye Türkçesi, Türk dilleri ailesinin Oğuz Öbeği‘nin bir koludur (lehçesidir).

Türkçemiz, ülkemizin dışında da konuşulan bir dildir; örneğin, Kıbrıs‘ta, Balkanlar‘da, Makedonya‘da, Kosova‘da ve Orta Avrupa‘da.

Türkçenin öbür kolları, Kıpçakça (Kumanca), Tatarca, Türkmence ile Ahıska (Mesketi, Meşet), Altay, Azeri, Başkurt, Çuvaş, Gagavuz (Gökoğuz), Hakas, Karaçay, Karaim, Karakalpak, Kaskay, Kazak, Kumuk, Nogay, Özbek, Sors, Tuva, Uygur, Yakut (Saka) Türkçeleridir.

Türkçe, 2002 verilerine göre, 180 milyonu anadili olmak üzere 200 milyon kişinin ortak dili. Yıllık nüfus artışı oranı ortalamasının % 1,5 olduğu varsayımıyla, bugün (2008) bu sayıların 196,93 ve 218,61 milyon dolayında olduğu söylenebilir.

Ve birkaç Türkçe sözlük:

- Bir Sözlük

- Çınar Sözlük

- Güncel Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu’nun [TDK] sözlüğü)

- Türkçe Bilgi (sözlük, ansiklopedi, genel başvuru-bilgi kaynağı)

- Türkçe Sözlük (Dil Drneği’nin sözlüğü)

- Türkçe Sözlük (Mikro Beta’nın sözlüğü)

Argo

Argo, hemen her dilde dışa kapalı dar bir çevrede konuşulan özel bir dil olarak orta çıkar. Ancak, kimi argo sözcükler zamanla ölçünlü (standart) dile de geçerek yaygınlık kazanır. Bu özelliği dolayısıyla argo, aynı zamanda ‘dilin bir olanağı’dır da…

Bir Türkçe argo sözlük:

Argo Sözlük Com

İLGİLİK

______________  
Not: Bu sayfanın günden güne gelişmesi amaçlanıyor. Pek doğal olarak, konuklarının da katkısıyla… İ

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.