‘Tarafsızlık’ın Ölçüsü İyice Kaçtı

Çanak Tutmak…

 TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), radyo ve televizyon yayımcılığı yapmakla görevli tek kamu kuruluşumuz… İşin önemli yanı, TRT’nin, ilgili yasalarla belirlenen niteliğiyle, ‘tarafsız’ bir kamu iktisadi kuruluşu olduğudur.

‘Tarafsız’ sözcüğünü, TRTmiz’in başta gelen niteliğini tanımlayan bir sözcük olarak tırnak içerisinde yazdım. Bakalım bu güçlü kurum, ülkemizi günlerdir sallayan bir konuda bu niteliğini ne ölçüde ortaya koymuş:

TRT, 12 Şubat 2008 günü ‘Gündem’ başlıklı haberleri arasında en başta şu haberi verdi¹

«Başörtüsü Düzenlemesi Çankaya’da

TBMM tarafından yapılan anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı’na sunuldu.

Yükseköğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasını öngören Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunuldu.

Meclis Genel Kurulu’nda 9 Şubat Cumartesi günü görüşülen anayasa değişikliği 411 oyla kabul edilmişti.

Meclis Başkanı Köksal Toptan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunulmak üzere Çankaya Köşküne gönderilen kanun, Anayasanın 10 ve 42′nci maddelerinde değişiklik yapıyor.»

*

Koca TRT… Kafadan atacak değil ya!  

Ayıp olacak ama biraz kuşkucu davranıp TBMM’den geçen değişiklikli metne bakalım.

10 ve 42′nci maddelerde yapılması önerilen değişiklikler, eğik çizgiler içerisinde (/…/) sırasıyla şunlar:

- 10. Mad. 4. Fık. : Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde /ve her türlü kamu  hizmetlerinden yararlanılmasında/ kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

- 42. Mad. 7. Fık. (tümüyle yeni): /Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir./

Nerede ‘türban’ sözcüğü? Yok.

Millete sivil ‘emir-komuta zinciri’ eliyle olmayan şeyi vermenin anlamı nedir? ‘Tarafsızlık’?

Ve halkta havalanmalar…

Helal olsun TRTm benim! Sana da artık bu yakışırdı…

*

Son durum:

Bugün, yani, 22 Şubat 2008 günü TRT’nin haber bültenine saat 19:08′de yapıştırılan “Gül’den ‘Baş Örtüsü’ne Onay / Cumhurbaşkanı konuyla ilgili düzenlemeyi onayladı” başlıklı haberde, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, baş örtüsü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliğini onayladı” deniyor. Bu arada, 9 Şubat 2008 tarihli 5735 numaralı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN da TBMM’nin genelağ alanındaki yerinde duruyor. Bu yasanın içinde ‘türban’ sözcüğü var mı? Yok.  

 *

Bu duruma söylenecek söz de yok…

Yarın siz halktaki havalanmalara bakın… Ölçüsü iyice kaçan tarafsızlık buna çanak tutuyor.

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 22 Şubat 2008

_________________

¹ www.trt.com.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=195456&k=0

² www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil2/ham/b05901h.htm ve www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm

³ www.trt.com.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=195383&k=1

© 2008 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.