Çıkar Yol

Genelağda Bir Alan Edinmek?

Uzun zamandır yapmakta olduğum yazı yazma işi sonunda, elimde pek çok yazı oldu, oluyor. Yalnızca, “elimde pek çok yazı oldu” diyemem; benim için ne mutluluk, bunların bir bölümü gerçek ve sanal ortamlarda yer aldı, alıyor.

Yayım dünyası, günümüzde genelağ (internet) ortamına kayma eğiliminde. Geleneksel yayımcılığın durumu? Evet, şimdilik ölmedi ve her gün yeni yeni ürünleri vitrinlere taşımakta; ama işin gerçeği, bu yolla okura ulaşmak hiç de kolay değil… Hele de, adı sanı, gitgide tekelleşen basın-yayın dünyası için ‘okyanusta bir damla değerinde’ bile olmayanların bu vitrinlerde yer alabilmeleri daha da zor. Yayımcılık alanında da görülen sömürü düzenine, yazarından kaçırılan yayınlara, korsan yayımcılığa, … ise hiç değinmeyeyim…

Öte yandan, bir yazar için -en azından bana göre- okura ulaşmayacak yazılar üretip onları evinde masasının altında tutmak kadar anlamsız bir eylem olamaz. “‘Yazar-yayın-okur’ üçlüsü oluşmayacaksa yazmanın ne anlamı var” da denebilir (mi?).

Çıkar yol?

Bunun yanıtı, -şimdilik- ‘genelağ yayımcılığı’…

Ama…

Yani, genelağ yayımcılığı ne ölçüde sonuç verir?

Kendi hesabıma, deneyeceğim; çünkü, bir sıfırdan büyüktür…

Öte yandan (ve en başta), bilmem, bu alandan haberli olanların İlgilik’e ilgilerini beklediğimi söylememe gerek var mı?  

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 22 Şubat 2008

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.