İzleyip Göreceğiz…

Türkçenin Sorunları TBMM’de

Meclis araştırması açılmasına karar verildi

 

25 Aralık 2007 günü, dilimize gönül vermiş olan bir dostumun telefonla beni bilgilendirmesi üzerine hemen TBMM TV’yi açtım. O sırada Meclis’te, Türkçedeki yozlaşma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesi vardı.

İzlemeye başladım. Görüşmeler ilerlemişti; kürsüdeki milletvekilinin dediklerinden anlıyordum, ben TV’yi açmazdan önce Sayın Milli Eğitim Bakanı da konuşmuştu. Görüşmeler, Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın yanıt/açıklama/savunma konuşmasının ardından yapılan oylama sonucunda Türkçedeki yozlaşma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması kabul edilerek saat 20:20 sularında sona erdi.

Ertesi gün: merak bu ya, basını tarıyorum, bu konuda neler var, diye. Sade suya tirit…

*

Birkaç gün geçiyor, yeni bir taramaya girişiyorum; derken, aradıklarımı TBMM’nin genelağdaki sayfalarında buluyorum. Bu görüşmelere ilişkin tutanak özeti şu:

«TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

41′inci Birleşim

25 Aralık 2007 Salı

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen;

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için (10/35),

Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 milletvekilinin, Türkçedeki yozlaşma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için (10/43),

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için (10/49),

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Türkçedeki yabancılaşma ve bozulmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için (10/70),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan ön görüşmelerinden sonra, kabul edildiği açıklandı.

Kurulacak komisyonun:

16 üyeden teşekkül etmesi, Çalışma süresinin, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olması,

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,

Kabul edildi.» 

*

İzleyip göreceğiz, dilimizdeki bozulma/yabancılaşma/yozlaşmanın önüne geçmek için hangi önlemler alınacak? Daha önemlisi, bu önlemler nasıl uygulanacak? Daha daha önemlisi, dilimiz bugüne dek gördüğü zararlardan nasıl olup da arınacak?

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 31 Aralık 2007

 

_________________

 Kaynak:

- Tutanak özeti: http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil2/ozet/041.htm 

- Tutanak: http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil2/ham/b04101h.htm  

Not: 23. Dönem 2. Yasama Yılı

©2007 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.